Aktuellt

Vi är en dynamisk organisation som arbetar i en föränderlig verksamhet. Här och via länkarna till vänster finner du det senaste som händer hos oss.

Nyheter från ITSAM

Användarenkät 2016

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i ITSAM-kommunerna hur servicen upplevs. 708 personer har svarat.
Länk till användarenkät 2016PDF
 

Servicedesk gör användarenkäter varje år. De två senaste årens finns på webben.
Länk till användarenkäter 2015-2016

Policys och användarinstruktioner gällande IT-säkehet
Efter att de övergripande dokumenten gällande IT-säkerhetsområdet antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna finns alla aktuella regler och instruktioner för IT-säkerhet här på hemsidan.

Du hittar dem under Regler och riktlinjer.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584