Aktuellt

Vi är en dynamisk organisation som arbetar i en föränderlig verksamhet. Här och via länkarna till vänster finner du det senaste som händer hos oss.

Nyheter från ITSAM

 

 

Nyheter 2017

Om du vill läsa nyheter och aktuellt från 2017, så gå till Nyheter 2017.

Nyheter 2016

Om du vill läsa nyheter och aktuellt från 2016, så gå till Nyheter 2016.

Användarenkät 2017

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i ITSAM-kommunerna hur servicen upplevs. 836 personer har svarat. Länk till användarenkät 2018PDF.
PDF

Servicedesk gör användarenkäter varje år. De två senaste årens finns på webben.
Länk till användarenkäter 2017-2018

Policys och användarinstruktioner gällande IT-säkehet
Efter att de övergripande dokumenten gällande IT-säkerhetsområdet antagits av kommunfullmäktige i medlemskommunerna finns alla aktuella regler och instruktioner för IT-säkerhet här på hemsidan.

Du hittar dem under Regler och riktlinjer.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584