Användarenkäter

Kommunalförbundet ITSAM genomför olika användarenkäter.

Varje år genomför ITSAM en användarundersökning om hur servicen upplevs vid kontakt med vår servicedesk.


Användarenkät servicedesk 2018

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i ITSAM-kommunerna hur servicen upplevs. 1159 personer har svarat. Länk till användarenkät 2018PDF


Användarenkät servicedesk 2017

Servicedesk har genomfört en enkät hur användarna i ITSAM-kommunerna upplever servicen. 836 personer har svarat. Länk till användarenkät 2017PDF

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584