Användarenkäter

Kommunalförbundet ITSAM genomför olika användarenkäter.

Användarenkät ITSAM 2016

Under 2016 har Kommunalförbundet genomfört en användarenkät om ITSAM:s verksamhet i stort. 710 personer har svarat. Länk till användarenkät 2016. Länk till ITSAM-enkät 2016PDF

Varje år genomför ITSAM en användarundersökning om service hos servicedesk.

Användarenkät servicedesk 2016

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i ITSAM-kommunerna hur servicen upplevs. 708 personer har svarat. Länk till användarenkät 2016PDF

Användarenkät servicedesk 2015

Servicedesk har genomfört en enkät hos användarna i ITSAM-kommunerna hur servicen upplevs. 827 personer har svarat. Länk till användarenkät 2015PDF

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584