Lediga tjänster

Kommunalförbundet Itsam där kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög ingår har som uppdrag att tillmötesgå medlemskommunernas behov av digitalisering och säkerhet avseende informationsbärande system. Ledord är utveckling, robusthet och säkra leveranser av IT-tjänster.

Kommunalförbundet Itsam har cirka 50 anställda och kontoret finns i Linköping.

Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi ekonomiassistent och verksamhetstvecklare.

Ekonomiassistent
Verksamhetsutvecklare med fokus Vård och omsorg

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584