Lediga tjänster

Kommunalförbundet ITSAM ska erbjuda de sex medlemskommunerna
Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög samma möjlighet till
utveckling av IT-tjänster och system. ITSAM ska verka för att kommunerna får en
så kostnadseffektiv IT-verksamhet som möjligt. IT-driften ska vara säker,
stabil och likvärdigt tillgänglig för kommunerna. ITSAM ska genom hög kompetens säkra att de tekniska möjligheterna inom IT-området ständigt utvecklas i dialog med kommunerna.

Vår IT-miljö omfattar 15 000 användare, 7 500 datorer och 300 servrar.

I de sex medlemskommunerna finns 500 mil fiber som
garanterar kommunala verksamheter, kommuninvånare och företag snabb och säker
uppkoppling. På kommunernas uppdrag fortsätter kommunalförbundet att bygga ut
både i tätorter och på landsbygd.

Kommunalförbundet ITSAM har 50 anställda och kontoret finns i Kisa.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584