Bra resultat för ITSAM i användarenkät

För första gången har Kommunalförbundet ITSAM har genomfört en enkät för IT-verksamheten i stort. Enkäten visar att 7 av 10 användare är nöjda med kommunalförbundet som helhet.

Användarna i de sex kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög tycker att de blir väl bemötta, de får snabba svar och bra återkoppling. De upplever att problem som driftstörningar blir åtgärdade inom rimlig tid.

Användarna fick också svara på frågan om utbildningar och mest önskat var att då allt från e-postprogram och office-program till specifika system för ärendehantering, journalföring, personal och skoladministration.

Kommunalförbundet återkommer med en ny stor användarenkät under 2017.

Länk till 2016 års stora användarenkät för Kommunalförbundet ITSAM

2016-11-18

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584