Fiberprojektet Kisa tätort igång

20 juni fattade kommunfullmäktige i Kinda beslut om att avsätta pengar för att bygga ut fiber/bredband i Kisa tätort.

Nu kan fastighetsägare och företagare i Kisa beställa fiber till sina fastigheter till en kostnad från 11 000 kronor. Projektarbetet är i full gång. I veckan går infobrev ut till boende i tätorten.

Läs mer om fiberutbyggnaden på kinda.se

2016-06-21

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584