Lyckat fiberprojekt i Ydre

Kommunalförbundet ITSAM har i dagarna avslutat ännu ett
fiberprojekt. Den här gången var det i Ydre kommun.

– Med en anslutningsgrad på 82 procent känns det som mycket lyckat,
säger projektledare Anette Blomqvist.

Byggnation av sträckan Hestra-Torpön påbörjades hösten 2014.
Anslutningar inom projektet har skett löpande fram till våren 2016. Av 200
fastighetsägare har alltså över 160 anslutit sig och hushållen kan nu genom
snabb och stabil uppkoppling sköta bankärenden, jobba hemifrån, klara
skoluppgifter eller helt enkelt bara vara sociala med vänner.

Projektet blev möjligt tack vare att Ydre kommun satsade med
stöd från Jordbruksverket och Post- och telestyrelsen.

Regeringens mål är att 90 procent av befolkningen ska ha
tillgång till fiber fram till år 2020. Nu är ytterligare en pusselbit klar för
Ydre kommun.

Läs mer om bredbandsutbyggnad i Ydre

2016-06-28

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584