Mer än 50 procent intresserade av fiber i Kisa tätort

Nu har 468 anmält intresse för fiberanslutning i Kisa tätort.

– Det är roligt med så stor uppslutning, säger projektledaren Mats Paulsson,
Kommunalförbundet ITSAM, som har fått tätortsuppdraget.av Kinda kommun.

Med 24 nya intresseanmälningar under onsdagen den 31 augusti så har 468 anmält sig för fiber. Det  innebär att 54 procent av de 870 hushållen i tätorten (villa- och radhusägare) har beslutat att de vill ha fiberanslutning till sina hus.

Kommunalförbundet har tillsammans med Kinda kommun och olika entreprenadföretag lagt upp planerna för byggarbetet. Först ut blir Mjällerumsområdet med start i september. Och sedan kommer område för område att bli avbetade. Tanken är att hela det stora projektet ska vara färdigbyggt under 2017.

Anmälningstiden är satt till september månad ut och fram till dess kommer det anordnas två informationsmöten till för tätorten – den 7 och 29 september.

– Vi hoppas ju att ändå fler i tätorten är intresserade av fiber, säger Mats Paulsson.

Läs mer om fiberprojektet för Kisa tätort

2016-09-07

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584