Nyhetsbrev augusti 2016

Kommunalförbundet ITSAM erbjuder stöd vid uthyrning av svartfiber. Satsa på din informationssäkerhet. Fiberprojekten i medlemskommunerna rullar på.  Det är något av innehållet i augusti månads nyhetsbrev.

Läs mer i nyhetsbrevet för augusti

2016-08-18

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584