Unik upphandling för skoladministration

Kommunalförbundet ISTAM:s medlemskommuner har gått ihop om en lösning för skoladministration från förskola till gymnasium. IST levererar helhetslösningen efter en unik upphandling.

– Det är inte bara ekonomiska fördelar för våra medlemskommuner utan också en trygghet att få vara med och forma och ställa krav i ett tidigt skede, framhåller Susanne Korduner, förbundsdirektör, kommunalförbundet ITSAM.

Delar av det skoladministrativa systemet är redan igång, men det tar fram till 2018 innan allt är på plats.

Läs mer i pressmeddelandet "IST levererar skoladministrativt system till sex kommuner efter unik upphandling"PDF

2016-08-29

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584