Nyhetsbrev augusti 2017

Nye förbundsdirektören Mattias Bly är på plats. Byte till Windows 10 görs nästa år. Arbete igång för att klara dataskyddsdirektivet. Mer finns att läsa i augusti månads nyhetsbrev.
Läs mer i augusti månads nyhetsbrev från ITSAM

2017-08-29

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584