Nyhetsbrev maj-juni 2017

Alla servrar uppdaterade efter WannaCryvarningen. Ny upphandling om backupsystem igång. Kommunalförbundet har fått ny förbundsdirektör. Mer finns att läsa om i maj/juni månads nyhetsbrev.
Läs mer i maj-juni månads nyhetsbrev från ITSAM

2017-06-09

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584