Samordnare inom dataskydd och informationssäkerhet sökes

Kommunalförbundet ITSAM söker ny medarbetare inom datasäkerhet.
Läs mer om jobbet som samordnare under lediga tjänster

2018-01-23

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584