Nyhetsbrev april 2016

E-arkivkonferensen i Rimforsa

I den kommunala verksamheten produceras en mängd dokument som ska arkiveras. Underlättar e-arkivering detta arbete? I mitten av april anordnade kommunalförbundet ITSAM en arkivkonferens i Rimforsa för att söka svar på den här frågan där ett 50-tal deltagare från kommunerna i Östergötland och Småland deltog. Föredragshållarna delade med sig av sina erfarenheter och besvarade åhörarnas frågor under dagen som var mycket uppskattad av deltagarna.

Läs mer om e-arkivskonferensen

Delar av det skoladministrativa projektet är i gång

Införandet av det nya skoladministrativa systemet är igång och pågår fram till mars 2018. Flera installationer ska vara i drift till höstterminen 2016 och dessa delprojekt är igång eller ska starta inom kort.

Kinda och Boxholms kommuner har fått utbildning i och installation av schemaläggningsmodulen Novaschem. Greboskolan från Åtvidaberg var också med på utbildningen. Novaschem uppdateras till en ny webbaserad version under nya namnet Skola 24 Schema. I modulen ligger också frånvarorapportering. Uppdateringen till nya versionen görs för samtliga kommuner under hösten 2016. Skoladministratörernas grundutbildning beräknas ske i juni.

IST Förskola omfattar ansökan, köhantering, erbjudanden och placering. Den 9 maj startar delprojektet IST Förskola.

Läs mer om det skoladministrativa projektet

Driftinformation direkt i mobilen

Via SMS kan du som kommunanställd prenumerera på meddelanden om akuta driftstörningar och/eller löpande driftinformation från ITSAM. Du måste anmäla dig via den mobiltelefon dit du vill att meddelandena ska komma.

På sidan ”ITSAM – driftinformation via SMS” får du vet hur du startar och stoppar din prenumeration på driftinformation.

Beställ driftinformation direkt i mobilen

Kommunerna i ITSAM på väg mot nationellt bredbandsmål

Post- och telestyrelsen (PTS) undersöker årligen utvecklingen av bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner. Genomsnittet för hushållens anslutning är 61 procent. Vimmerby är närmast detta med 43,5 procent av hushållen anslutna. Därefter följer Ydre, 41, Åtvidaberg 40,1, Boxholm, 38,4, Ödeshög, 33,8, och Kinda 29,6.

Av Sveriges alla kommuner ligger Kinda på 65:e plats medan Vimmerby återfinns på 145:e plats. Många kommuner har långt kvar till det av regeringen satta målet av 90 procents anslutning till 2020.

– Åtvidabergs mål om att minst 60 procent skulle ansluta sig är passerat. Till och med för vart och ett av kommunens tätortsområden, konstaterar projektledare Anette Blomqvist, ITSAM.

Ta del av PTS:s statistik över anslutningsgrad

ITSAM-personal blåser fiber i egen regi

Från och med början av maj månad kan ITSAM utföra viss blåsning av fiber i egen regi. Ny utrustning är beställd. I och med detta räknar vi med att få ner ledtider för exempelvis återetableringarna.

Satsning på bättre fiberadministrativt verktyg

För dokumentering och planering av fiberutbyggnad har leveransavtal tecknats med Trimble och verktyg för detta ändamål. I verktyget ingår projekteringsmodul, bättre karthantering och bättre funktioner för rapportering. Utbildning är planerad till den 19 maj.

ITSAM på Stadsnätsföreningens årskonferens

I mitten av mars deltog en av medarbetarna på ITSAM i Svenska Stadsnätsföreningens årliga konferens. Årskonferensen ger ITSAM tillfälle att hålla sig uppdaterad i en bransch som förändras snabbt. Aktuell kunskap om fiberutbyggnad, samarbetsformer och framtida möjligheter och utmaningar presenterades i en mindre utställning samt i föreläsningar. Konferensen pågick under två dagar i Halmstad.

Läget för fiberutbyggnad

Projekt tätort Åtvidaberg
Åtvidabergs kommuns investering fortsätter att röna stort intresse bland tätortens invånare. Ett viktigt mål för projektet var att minst 60 procent av fastighetsägarna i tätortsområdena skulle ansluta sig. Detta mål är nu uppnått i alla områdena i tätorten. Projektteamet tillsammans med representanter för kommunen, tjänsteleverantören iTUX samt andra intressenter träffar regelbundet fastighetsägarna i välbesökta möten i de berörda områdena. En satsning pågår också i området Fågelsången för företag.

Projekt Hestra-Torpön-Färjeläget i Ydre
Projektet Hestra-Torpön-Färjeläget kommer att slutföras till försommaren 2016. Projektet med byggnation av stamnät samt förberedelse till accessnät har gått enligt plan och under budget.

Projekt Siggarydsvägen Ödeshög
Byalaget i Siggarydsvägen har anlagt en tom kabelslang (kanalisation) som förberedande insats för anslutning till kommunens nät. För det här ändamålet har byalaget sökt och fått kanalisationsstöd från Länsstyrelsen.

Projekt Grebo Åtvidaberg
Från och med november 2016 kommer hushållen i Grebo att ha iTUX som tjänsteleverantör. I projektet ingår en begränsad nybyggnation med förtätning av befintligt nät som kommer att ge möjlighet för fler att ansluta sig.

Byte av accesspunkter från gammal till ny modern miljö

Arbetet med att byta till trådlösa accesspunkter med bättre kapacitet och täckning är igång. På tur står Lysingskolan i Ödeshög under april och maj. Sedan följer Värgårdsskolan, Kinda, Alléskolan och Bildningscentrum Facetten, Åtvidaberg, Ydreskolan, Ydre samt Stenbocksskolan, Boxholm under 2016. Första kvartalet 2017 är det dags för en översyn av de trådlösa näten på skolorna i Vimmerby.

Förutom arbetet med att byta från gamla till nya sker löpande nyinstallationer av trådlösa accesspunkter. Totalt rör det sig om 330 accesspunkter i samtliga kommuner.


De tre gamla modellerna av accesspunkter byts till den nya längst till höger i bilden. Foto: Ann Sofie Fredriksson

ITSAMs resultat för 2015 är på tre miljoner kronor

Årsredovisningen för budgetåret 2015 visar att ITSAM har en mer solid ekonomisk bas att stå på. Resultaten för de tre senaste åren är 3 275 miljoner kronor för 2015, 4 036 000 för 2014 och minus 3 225 000 kronor för 2013.

Arbetet att gå från en finansieringsmodell med grundanslag till en modell där de sex kommunerna betalar per tjänst fortsätter, men det återstår fortfarande mycket innan det går att genomföra skiftet.

Ärenden från användare till kommunalförbundet ITSAM minskade under året med närmare 500. En av anledningarna var framför allt OWE projektets alla ärenden 2014. En annan stark bidragande orsak är att fler och fler använder sig av de självhjälpsguider som finns under servicedesksidan.

Läs mer i ITSAMs årsredovisning för 2015

ITSAM söker redovisningsekonom

ITSAM behöver stärka den administrativa sidan med en redovisningsekonom med allt från löpande ekonomiarbete till avstämningar, delårsrapporter och årsbokslut. Sista ansökningsdag är den 13 maj.

Tipsa gärna i ditt kontaktnät om tjänsten!

Annonsen finns på Platsbanken

Från omvärlden

Air Fibre – tar bredband till ”omöjliga” platser

Att gräva ner fiber kan vara svårt till otillgängliga platser som öar i skärgården eller där det är mycket glest befolkat. Air Fibre bygger på ett system med master och antenner för mikrovågslänk och WiFi. Det här sättet att bygga kan vara ett komplement till den vanliga nergrävda fibern eller som en flyttbar pusselbit vid tillfälliga toppar (stora evenemang) eller den vanliga utbyggnaden.

Fördelar med e-arkiv på två minuter

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har upphandlat ett ramavtal för e-arkiv som kommuner, landsting med flera kan avropa från. E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information.

Lär mer via SKL:s film om fördelarna med e-arkiv

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584