Nyhetsbrev augusti 2016

ITSAM erbjuder hjälp vid uthyrning av svartfiber

När direktionen för Kommunalförbundet ITSAM sammanträdde i juni fattades beslut om att erbjuda medlemskommunerna stöd och hjälp vid uthyrning av svartfiber. Kommunalförbundet har skickat underlag till kommunerna så att de olika fullmäktige kan fastställa taxor och avgifter för uthyrning av passivt nät = svartfiber. Intresserade företag kan redan nu kontakta ITSAM.

Skoladministrativa systemet BUSIT

Det skoladministrativa systemet som upphandlats har börjat implementeras. Projektet är omfattande och byggs på modulvis under de närmaste 18 månaderna.

Funktioner igång är:
IST Lärande – applikation för planering, bedömning, omdömen, utvecklingssamtal, dokumentdelning och inlämning av uppgifter med mera.
IST Förskola – hela processen för utbud, ansökan, köhantering, erbjudande och placering. Utbildning hålls den 22 och 23 augusti.
Skola24 – Skola24 (tidigare Novaschem) finns för frånvarohantering och schemaläggning. SMS-tjänst för frånvarohantering är aktiverad.

Funktion med uppstart i höst:
IST Vux – uppstartsmöte och projektstart är satt till den 26 augusti.

Kommunalförbundets tre nya medarbetare
Andréas Eriksson började som fibertekniker hos kommunalförbundet ITSAM i början av augusti. Andréas kommer senast från Försvarsmakten.

Lina Johansson är ny redovisningsekonom sedan i juni månad.

Inom kort börjar Björn Broo, ny systemtekniker.

Positiv uppslutning i fiberprojekt Kisa tätort

Drygt 300 av 800 hushåll i Kisa tätort har redan valt att lämna in intresseanmälan för fiberanslutning. Tätortsprojektet har hållit tre informationsmöten. Det senaste den 16 augusti och återigen var församlingsgården fylld till sista plats.

Fullsatt informationsmöte i Kisa.

– Jättebra med så stor uppslutning! Vi kommer att behöva hålla fler infomöten under hösten, säger kommunalförbundets projektledare Mats Paulsson.

Läs mer om utbyggnadsplanerna i Kisa tätort

Projekt Fiber

Projekt tätort Åtvidaberg
Projektet har beställning på fiberanslutning från fantastiska 80 procent av tätortens alla villor. Första området, Nygård, är helt klart och uppkopplat. I andra området, Basthagen, pågår svetsning, inkoppling och aktivering. Marknadsföring inklusive stormöten beräknas vara genomfört till årsskiftet för tätortens alla villor. Flerfamiljshus och företag bearbetas med marknadsföring kontinuerligt genom hela projektet. En mycket informativ film om fiber och fibertjänster ligger nu i portalen www.atvidaberg.itux.se.

Eventet Åtvidaberg Är Öppet – ÅÄÖ 2016
Fiberanslutning till företag gynnar tillväxt av både företag och kommun. Vid Näringslivscentrums årliga event ”Åtvidaberg är öppet – ÅÄÖ 2016” den 16 september kommer en presentation av kommunens satsning på fiber att ges. Se vidare www.atvidabergaroppet.se.

Projekt Grebo Åtvidaberg
Planering pågår för utbackning, migrering samt nybyggnation av fibernät i samhället. Migrering innebär bl.a. byte av operatör. Kommunens satsning är efterlängtad i området.

Projekt Siggerydsvägen Ödeshög
Byalaget välkomnar svetsning av stam- och områdesnät under augusti/september. Därefter aktiveras anslutningarna för de som beställer tjänster i form av TV, internet eller telefoni från VÖKBY Bredband AB.

Månadens användartips:

Satsa en kvart på informationssäkerhet!

På disa.msb.se kan du testa dina kunskaper om informationssäkerhet. Det är ett enkelt sätt att höja din medvetenhet om och grunderna i en god informationssäkerhetshantering. DISA (datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare) kan också vara en del i introduktionen för nyanställda.

Varje avsnitt inleds med en sketch, som följs av en informationstext samt en fråga med tre svarsalternativ. Utbildningen tar 20 minuter att göra och du kan skriva ut ett intyg efter avslutad webbutbildning.

Gå informationssäkerhetsutbildning på webben

Från omvärlden:

Ödeshög tillsammans med Sydlänk erbjuder regionnät i södra Sverige

Sydlänk är åtta stadsnät i samverkan som erbjuder förbindelser för företag och organisationer inom 30 kommuner i södra Sverige. Det handlar både om svartfiber (passivt nät) och aktivt nät.

De 30 kommunerna täcker södra Sverige från Ödeshög till öster om och Habo till väster om Vättern ner till Helsingborg i väster vid Öresund och Karlskrona i öster mot Östersjön.

Läs mer om Sydlänk

Forskning – Li-Fi är 4000 gånger snabbare än wifi

Wifi bygger på radiofrekvenser medan Li-Fi (Light Fidelity) utnyttjar ett system som likt morsesignaler blinkar med ljus snabbare än ögat har en chans att uppfatta. Tekniken baseras på något som kallas Visible Light Communication (VLC) med ljusfrekvenser mellan 400 och 800 terahertz. Tekniken kan revolutionera trådlös överföring.

Nu har ett saudiskt forskarteam arbetat med en ”glödlampa” som kan arbeta med 491 Megahertz och som i laboratoriemiljö kan överföra data i en hastighet av 2 miljarder bits per sekund.

Källa: Artikeln "Den geniala tekniken slog just nytt rekord" i Veckans Affärer.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584