Nyhetsbrev december 2016

Glennfalk lämnar ordförandeposten

Vid årsskiftet slutar Micael Glennfalk som ordförande för Kommunalförbundet ITSAM. Åtvidabergs kommunalråd Elisabet Edlund (S) tar över klubban.
– Det har varit fyra intressanta och spännande år med ITSAM, tycker han.
Kommunalrådet Tomas Petersson (M) går in som ordinarie ledamot för Vimmerby i ITSAM:s direktion.
Läs hela intervjun med Glennfalk

ITSAM-kommunerna vill satsa på e-tjänster

Kommunalförbundet ITSAM:s direktion önskar att digitalisering tar fart i medlemskommunerna. E-tjänster är viktig del i det digitala strategiarbetet och tillgänglighet är ett av ledorden. E-tjänster kan både effektivisera inom kommunala verksamheter men också underlätta kontakter och handläggning mellan kommuninvånare/företagare och kommunala verksamheter.
För att uppfylla direktionens uppdrag kommer ITSAM att projektanställa en e-tjänstesamordnare.

Elever slipper dubbla inloggningar

Kommunalförbundet ITSAM har tagit fram ett trådlöst nätverk för Chromebooks för skolor. Det anpassade trådlösa nätverket minskar antalet inloggningar för eleven som fram tills nu först har behövt logga in på själva datorn och sedan för att få internet-access.
Chromebooks är den vanligaste elevdatorn ute i skolorna i ITSAM-kommunerna och hanteringen av dessa skiljer sig en del jämfört med PC-datorer.
Det nya sättet att logga in har testats vid Värgårdsskolan i Kinda kommun och på skolor i Åtvidabergs kommun. Resterande kommuner som använder Chromebooks kommer att få tillgång till detta trådlösa nät inom kort. 121-nätet kommer att finnas kvar på de skolor där eleverna har PC-datorer.

ITSAM har god IT-säkerhet

En ny revisionsrapport sätter godkänd-stämpel på kommunalförbundets arbete med IT-säkerhet. Det finns rutiner, policyer och styrdokument som de anställda kan luta sig mot och arbeta efter när incidenter inträffar.
– Olika typer av cyberattacker sker, men vi är bra förberedda, säger säkerhetschefen Richard Duncranz. Läs mer i ”Kommunalförbundet ITSAM har god IT-säkerhet”

Pontus är ny nätverkstekniker hos ITSAM

Kommunalförbundet ITSAM har anställt en ny nätverkstekniker. Han heter Pontus Strandsten och börjar arbeta den 1 februari 2017.

ITSAM söker erfaren systemtekniker

Kommunalförbundet ITSAM söker en ny medarbetare till utvecklingsavdelningen. Sista ansökningsdag är 15 januari 2017.
Läs mer om tjänsten under Lediga tjänster

Att klicka på länkar i bluffmejl får stora konsekvenser

Det tar personal på utvecklingsavdelningen mer än fyra timmar att rensa datorn eller datorerna, lokala mappar och gemensamma mappar från virus när det har klickats på en länk. Den egna verksamheten kan förlora många timmars arbete med tanke på att allt måste backas tillbaka till den senaste nattens backup-körning. ITSAM och kommunerna råkar ut för bluffmejlangrepp 2-4 gånger per år och med 6-8 personer som klickar på länkar i bluffmejlen per omgång.
Lyft gärna på arbetsplatsträffar/personalmöten hur medarbetare ska agera om någon har klickat på länk i ett misstänkt bluffmejl.
Läs mer om incidenter och virus i användarinstruktion för personal

Projekt Fiber

Åtvidabergs tätort Marknadsföring för tätortens anslutning av villafastigheter är nu slutförd. Alla fastighetsägare i tätorten har fått ett sistadatum för sin beställning. Däremot görs offerter löpande för anslutning av företag och bostadsrättsföreningar. Centrumområdet får under december och januari stamnätet klart. Därefter svetsas de 207 hushållen för aktivering med start under januari månad 2017.

Migrering Åtvidaberg
Adressuppgifter är nu säkerställda för övergång till iTUX. Under januari månad påbörjas den stora etableringen för bytet till iTUX som ny kommunikationsoperatör för hushållen i Åtvidaberg.

Projekt Grebo
Schaktning är igång som förberedelse för anslutning till alla ännu ej anslutna fastigheter i Grebo. Marknadsföringen har också påbörjats och uppstartsmöte planeras till januari 2017.

Ydre Österbymo tätort
Tätortsprojektet har haft sitt andra informationsmöte. Vid varje fastighet i tätorten släpps fiber av. Det gör det möjligt för de fastighetsägare som inte vill ansluta nu att kunna göra det i framtiden. Byggstart blir i februari och arbetet pågår i sex månader.

Nya dataskyddsförordningen

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter.

Förberedelser för personuppgiftsombud
Datainspektionen har tagit fram en vägledning med 13 frågor för personuppgiftsombud för att förbereda den egna organisationen inför den nya dataskyddsförordningen.
Läs mer hos Datainspektionen

Revidering av policy för informationssäkerhet
I dagarna kommer kommunalförbundet ITSAM att skicka den reviderade policyn för informationssäkerhet till de sex medlemskommunerna för beslut.

Månadens användartips:
Fritt fram att kontakta Servicedesk

Det är alltid gratis att kontakta Servicedesk vid fel, problem eller om du vill framföra synpunkter. Servicedesk har öppet 7-17. Du kan ringa 0494-197 77, mejla eller använda Servicedesksidans formulär. Ge oss hjälp på vägen genom att ingående beskriva felet eller problemet, då blir det lättare för oss att ta itu med ärendet.

Från omvärlden:

Säkrare hemma och på jobbet

Webbplatsen dinsakerhet.se ger många tips och råd om hur du ska göra för att ditt hem men också arbetsplats ska vara säkrare. Under temat teknik och it hittar du information om ett säkert beteende på internet till exempel starka lösenord, råd om säkerhetskopiering, hur du hanterar trådlösa nätverk med mera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för dinsakerhet.se.
Läs mer under fliken Säkrare hemma på dinsakerhet.se

Dela digitalt öppet för offentligt anställda

Genom Dela digitalt kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma satsningar och dela med sig av resultat och erfarenheter från egen verksamhetsutveckling.
Dela digitalt är ett initiativ av Sveriges kommuner och landsting och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Läs mer om deladigitalt.se hos SKL

Digitaliseringskommissionen vill se nationell strategi

Den 15 december överlämnade kommissionen slutbetänkandet ”För digitalisering i tiden” till regeringen. Kommissionen lägger fyra förslag; satsa på digitaliseringsmyndighet och på nationell strategi för digitalisering, prioritera både kompetens och ledarskap.
Läs mer i regeringens pressmeddelande om "För digitalisering i tiden"

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584