Nyhetsbrev juni 2016

ITSAM:s servicedesk tog priset som årets servicedesk

ITSAM Servicedesk utsågs till årets servicedesk på Servicedesk Forum i Stockholm i slutet av maj.

– Jag är mycket stolt över medarbetarna, berömmer förbundsdirektör Susanne Korduner.

Läs mer om utmärkelsen årets servicedesk

Diplom för Årets servicedesk

Här är diplomet med motivering till utmärkelsen.

 ITSAM och kommunerna inleder visionsarbete för nytt avtal
I mars kom en rapport som påtalade behovet av att göra om avtalet och förbundsordningen mellan kommunalförbundet ITSAM och de sex medlemskommunerna. Kommunerna har kommit in med remissvar på rapporten.

Direktionen beslutade vid mötet den 2 juni att nytt avtal och arbetsordning ska tas fram via visionsarbete lett av extern konsult. Under hösten är två arbetsdagar inbokade där företrädare för ITSAM och kommunerna men också företrädare för politiken medverkar.

– Det kommer att bli ett intensivt men intressant arbete, framhåller förbundsdirektör Susanne Korduner.

Hultsfreds flygplats valde kommunal fiber

Ett bra pris och möjlighet till egengrävning vägde över för flygplatsen.

– Allt fler företagare upptäcker fördelen med bredband via öppet nät, säger projektledare Kevin Gibbs, ITSAM.

Läs mer i ”Hultsfreds flygplats valde kommunal fiber”

Kinda bygger fiber i Kisa tätort
Kommunstyrelsen i Kinda fattade den 13 juni beslut om att rekommendera kommunfullmäktige om att investera i fiberutbyggnad i Kisa tätort.

– Så fort kommunfullmäktigebeslutet är klart kan fastighets- och villaägare beställa fiberanslutningar, säger projektledaren Mats Paulsson och pekar på två fördelar med kommunal fiber:

– Det är fritt att välja och byta tjänsteleverantör. En fiberansluten fastighet är mer attraktiv.

Läs mer om fördelarna och kostnaden att ansluta sig på kinda.se

Projekt Fiber

Projekt tätort Åtvidaberg
Under juni månad slutförs installation av fiber hos de 156 hushållen i område Nygård som har gjort beställning på anslutning. Basthagens 346 fastighetsägare, som har beställt anslutning, har i dagarna fått sin fiber fram till huset. I område Centrum skyltas för att schaktning pågår. I övriga områden pågår marknadsföringsinsatser. Projektets marknadsföring och byggnation går enligt plan.

Projekt Ydre Hestra-Torpön-Färjeläget
Projektet avslutas och redovisas under juni månad till Ydre kommun. Överlämning till ITSAM drift och förvaltning skedde den 15 juni.

Projekt Ödeshög
Siggarydsvägen Anslutningsarbetet pågår och beräknas vara klart senast augusti månad.

Projekt Grebo
Förarbetet för projektstart pågår. Arbetsinsats och materialåtgång inför uppbackning från Grebo skola beräknas inför det planerade driftavbrottet under hösten. Marknadsföringen tar form inför hösten.

Verktyg för att upptäcka likhet!

Kinda lärcentrum har, liksom tidigare Vimmerby gymnasium, valt att köra tjänsten Urkund. Det är ett verktyg som kontrollerar om en uppsats är fullt ut eller till viss del plagierad. Det används alltså för att bedöma hur mycket av en text som är ”för lik” redan befintliga texter.

Digitala prov i säker miljö

ITSAM har undersökt vilka möjligheter det finns att kunna skriva digitala prov i en säker miljö för att undvika fusk. Detta gäller i synnerhet nationella prov som mer och mer skrivs digitalt. ITSAM har gjort en första utvärdering av DigiExam, vilket är en möjlig leverantör. Om intresse finns kommer ITSAM att fortsätta utreda möjligheterna.

ITSAM:s nya redovisningsekonom snart på plats

Lina Johansson börjar som redovisningsekonom hos kommunalförbundet i mitten av juni. Lina är nyutexaminerad civilekonom.

Månadens användartips:
Rensa i e-postlåda och mappar inför semestern
Så här inför semestern passa på och gör något som kan underlätta arbetet till hösten. Ett tips kan vara att rensa i e-postlådan där det mesta hamnar både med och utan bifogade filer. E-postlådan är inget dokumentlager.

  • Tag bort/gallra dokument och mappar som är inaktuella eller som finns i flera exemplar.
  • Sortera upp den information du vill spara och flytta till lämpliga mappar och/eller verksamhetssystem.
  • Se över om informationen tillhör ett ärende eller om det bara är arbetsmaterial.
  • Gå igenom mappstrukturen för gemensamma mappar i din hemmakatalog.
  • Gå igenom och se över mappar och dokument som tillhör personer som inte längre arbetar i verksamheten och/eller ärvda mappar från företrädare.
  • Tag bort/gallra dokument och mappar som är inaktuella eller som finns i flera exemplar/versioner.
  • Sortera upp de dokument som ska finnas kvar och flytta till lämpliga mappar så att de blir lätt sökbara.

Alla vinner på att frigöra lagringsutrymme och organisera arbetet smidigare. Det är bra att minska mängden överflödig information och hjälpas åt att få kontroll över kommunens viktiga data respektive det som bör gallras. Rätt information på rätt plats sparar både tid och pengar!

Från omvärlden:
Satsning på IT kan skapa 250 000 jobb i Sverige
Konsultföretaget Boston Consulting Group ser moln på den svenska IT-himlen. Sverige är tillsammans med andra europeiska nordliga länder på väg att tappa det digitala försprång man har haft. Det behövs krafttag menar BCG i rapporten ”Digitizing Europe: Why northern European frontrunners must drive digitization of the EU economy”.

Den IT-satsning som krävs behöver hela samhället stå för, företag såväl som det offentliga. En sådan satsning skulle kunna leda till 250 000 nya jobb i Sverige fram till 2020.

Läs hela rapporten på bcg.se

Ett e-post, en e-post eller mejl?

Har du funderat över om du har fått ett e-post eller en e-post? Eller är det ett mejl som kommer till dig, kanske ett e-brev?

Programmet Språket i Sverige Radio försökte reda ut vad som är rätt att säga i sitt program den 24 maj. Begreppet e-post används om kommunikationsformen i stort, medan det enskilda meddelandet som kommer antingen är ett mejl eller ett e-brev.

Ta del av språkvårdarens funderingar i radioprogrammet Språket


Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584