Nyhetsbrev november 2016

ITSAM-kommuner klarar säker e-post inom vården

Det har länge förelegat ett behov av att kunna skicka meddelanden via säker e-post hos våra vårdgivare i kommunerna och region Östergötland. Det handlar om meddelanden som innehåller integritetsskyddade uppgifter. Säker överföring av e-post är möjligt via Transport Layer Security (TLS), som är ett kryptografiskt kommunikationsprotokoll.
Nu finns en säker överföring genom att kommunalförbundet ITSAM har aktiverat verifierad och obligatorisk kryptering för mottagande och sändande e-postserver mot de kommuner som ingår i projektet ”Säker e-post”. Projektet leds av Nätverket för eHälsa i Östergötland.
Läs mer om Nätverket för eHälsa i Östergötland och pågående projekt

Personaldag om ärendehantering

Kommunalförbundets utbildnings- och personaldag i slutet av oktober ägnades åt interna rutiner för ärendehantering. Alla anställda fick en rejäl utbildning i ärendehanteringssystemet.
Skriver du till oss så bör du skicka in ditt ärende till ITSAM via servicedesksidan. Mallen underlättar både för dig som avsändare när du ska beskriva din felanmälan/fråga/problem och för oss som mottagare när vi ska åtgärda.

Bra resultat för ITSAM:s användarenkät

För första gången har Kommunalförbundet ITSAM genomfört en enkät för IT-verksamheten i stort. Enkäten visar att 7 av 10 användare är nöjda med kommunalförbundet som helhet.
Användarna tycker att de blir väl bemötta, får snabba svar och bra återkoppling. De upplever att de inom rimlig tid får svar på frågor och att problem blir åtgärdade.
Kommunalförbundet återkommer med en ny stor användarenkät under 2017.
Länk till 2016 års stora användarenkät för Kommunalförbundet ITSAM

Många förändringar med nya dataskyddsförordningen

Nuvarande personuppgiftslag blir i maj 2018 den nya dataskyddsförordningen (förkortat GDPR som står för General Data Protection Regulation). Kommunalförbundet anlitade juristen Manólis Nymark för en kunskapsdag den 9 november med närmare 50 närvarande. Det var ett första steg i de kommande årens arbete med informationssäkerhet inför GDPR för alla kommuner.
ITSAM kommer också att lägga ner mycket tid på tekniska förberedelser.Läs mer om EU:s dataskyddsreform hos Datainspektionen

Ändrad flyttordning för Vimmerbyanvändarna

Arbetet i ADA-projektet innebär att 5 000 Vimmerbyanvändare ska flyttas från Vimmerby-domänen till ITSAM-domänen. En enhetlig katalogtjänst för alla sex kommunernas användare är effektivare för alla parter. Vi har korrigerat flyttordningen och återkommer med mer information direkt till Vimmerbyanvändarna.

Modernisering av våra datorhallar

Kommunalförbundet har upphandlat ny lagring för servrarna i datorhallarna. Den nya leverantören har startat arbetet med att sätta upp den nya NetApp-lagringen som ersätter den nuvarande lagring. NetApplagringen kommer att vara snabbare att svara på sökningar. En annan stor fördel är större kapacitet.
Huvuddelen av flytten sker under början av 2017.

Projekt Fiber

Åtvidaberg tätort
Projektet fortskrider enligt plan. Två områden är helt klara medan det i sex områden återstår mycket anslutningsarbete. Inför 2017 ser vi över upphandlingar gällande entreprenörer för att säkerställa alla faser för projektet – från projektering till svetsning.

Åtvidaberg redundans, Hulta – Törnevik
Åtvidabergs kommun har beställt fiberredundans för att säkra IT-drift och uppkoppling vid kabelbrott på den ordinarie ”fibervägen”. Kommunalförbundet arbetar med att i samarbete med Utsikt bredband förbinda två fiberoptiska nät via sträckan Hulta – Törnevik. Projektet ger också möjlighet till ökad uthyrning av svartfiber.

Åtvidaberg övergång till ny KO
Arbetet med migrering till ny kommunikationsoperatör pågår under november/december för Åtvidabergs landsbygd (Yxnerumssträckan exkluderad i den
stora etableringen) samt i Grebo och Björsäter.

Åtvidaberg Grebo
Projektet för nybyggnation har startat. Det befintliga nätet i Grebo ska uppgraderas och uppdateras med brunnar i stället för skåp för att säkerställa stabil fortsatt drift.

Ydre Österbymo tätort
Tätortsprojektet har haft ett informationsmöte och ännu ett hålls i mitten av december. Byggstart är i februari och arbetet ska pågå i sex månader. Våren 2016 fanns det 108 icke anslutna fastigheter i Österbymo.

Vimmerby Fiber
Rumskulla byanät är aktivt med endast ett fåtal kunder kvar att ansluta. Byggfasen för Vimmerby fiberprojekt är snart över. Slutbesiktning av fibernätet pågår och en slutredovisning beräknas överlämnas till kommunen i mitten av december.

Kisa tätortsprojekt
Drygt 74 procent eller 645 av tätortens fastighetsägare har beställt fiber. Vi arbetar också med 41 offertförfrågningar från större fastighetsägare.
I Mjällerumsområdet pågår fiberblåsning. I Bäckområdet pågår tomtprojektering och i början av december börjar spårfräsning i gatorna.

Månadens användartips:
Driftinformation via SMS direkt i mobilen

Du kan snabbt och smidigt få ta del av Kommunalförbundet ITSAM:s planerade och akuta driftinformation, om du anmäler dig som prenumerant till driftmeddelanden via SMS direkt i mobilen. Prenumerationen är kostnadsfri.

Från omvärlden:

Kommuner sämst skyddade mot cyberhot

Nästan tio procent av Sveriges kommuner saknar skydd för att hantera medborgarsäkerhet vid hackerattacker. Detta hävdas i rapporten ”Svensk IT-säkerhetsindex” från Dataföreningen, Advenica och Radar. Kommunerna rankas sämst jämfört med tio andra branscher i Sverige. De är minst förberedda och saknar ofta strategier för IT-säkerhet.
Ladda ner IT-säkerhetsindex från Advenica

663 000 väljer att stå utanför internet

Internetstiftelsen i Sveriges årliga rapport ”Svenskarna och internet” visar att vi blir mer och mer uppkopplade, även långt upp i åldrarna. Det finns däremot en stor grupp som väljer bort ny teknik och internet. Orsakerna är många; ointresse, okunskap, ingen tillgång till dator, men också därför att gruppen saknar uppkoppling hemma eller på arbetet.

Tron på att internet och datorer skulle leda till mer platsoberoende arbete går sakta framåt. 2007 arbetade två procent hemifrån och tio år senare är det fortfarande bara två procent som heltidsjobbar på distans hemifrån. Däremot har hemarbete då och då ökat. 2016 använder 53 procent internet för att kunna arbeta hemifrån. Det kan vara dagligen, varje vecka, några gånger i månaden till mer sällan. 47 procent arbetar aldrig hemifrån.
Läs mer i rapporten som du hittar på iis.se

Vinnova satsar många miljoner på digital utveckling

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har många olika forsknings- och utvecklingsprogram. Projektet Får jag lov? inom utmaningsdriven innovation ska utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande. Boverket leder och ytterligare 24 parter som kommuner, myndigheter, bolag och akademi deltar.
Två andra exempel på projekt knyter an till landsbygdens utmaningar. Luleå tekniska universitet leder ett projekt om att inkludera svensk landsbygd – innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla. Det tredje exemplet handlar om idéslussar, där Kinda och Ydre kommuner tillsammans med Aneby och Tranås nyligen har tilldelats finansiering för innovativ samverkan för en modern landsbygd.
Du kan hitta projekten och många andra på vinnova.se.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584