Nyhetsbrev oktober 2016

Enhetlig katalogtjänst för hela ITSAM

Nu är ADA-projektet i gång. ADA innebär att 5 000 Vimmerbyanvändare ska flyttas från Vimmerbydomänen till ITSAM-domänen.  En enhetlig katalogtjänst för alla sex kommunernas användare är effektivare för kommunerna. Efter överflyttningen
kan Vimmerbyanvändarna uppgradera sina Officepaket och Outlook till 2013.
Fram till mitten av december ska övergången av alla konton vara
genomfört.

Kommunalförbundet på personaldag 28 oktober i Ödeshög

Fredagen den 28 oktober kommer servicedesktelefonen att vara stängd på grund av utbildnings- och personaldag. Det går givetvis bra att som vanligt skicka in sitt ärende till servicedesk@itsam.se eller via servicedesksidan. Inkomna ärenden kontrolleras under dagen.

Boka in dag om den nya dataskyddsförordningen

Vi påminner om att det går att anmäla sig till en heldag om dataskyddsförordningen. Det är onsdagen den 9 november kl. 9-15 på Rimforsa Strand. Juristen Manólis Nymark föreläser om den nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet. Kommunalförbundet ITSAM:s inbjudan riktar sig till intresserade såsom kommun- och förvaltningschefer, nämndsekreterare, personuppgiftsombud och förtroendevalda i de sex medlemskommunerna. Konferensen är ett led i arbetet att höja kunskapen om informationssäkerhet hos medarbetare och förtroendevalda. Sista anmälningsdag är den 25 oktober. Hör av dig till Monica Länsberg (fornamn.efternamn(at)itsam.se.

Visionsarbetet för nytt ITSAM-avtal fortsätter

Efter det första mötet i början av oktober för att komma igång med visionsarbetet kommer nästa steg den 19 oktober. Då kommer företrädare för kommunerna,
förbundsledning att fortsätta arbetet.

Snart stängs möjligheten till pappersbeställning av tjänsteID-kort

Från november sker all beställning och avbeställning av tjänsteID-kort via e-tjänst. Under oktober har det också varit möjligt att göra en beställning via papper.
– En förenklad och automatiserad hantering närmare användarna gör det möjligt
att snabbare få nya tjänstekort, säger kommunalförbundets tjänsteID-kortsansvarige
Richard Duncranz.

Björn ny chef för utvecklingsavdelningen

ITSAM har fått en ny tillförordnad chef för utvecklingsavdelningen. Han heter Björn Jönsson och har varit ITSAM-medarbetare i många år.

SKL satsar på fibernätverk för alla kommuner

Sveriges kommuner och landsting har startat ett nätverk där SKL vill att alla kommuner blir representerade. ITSAM-medarbetarna Mikael Johansson och Richard Duncranz representerar medlemskommunerna. Nästa nätverksmöte är i december. Vid septembermötet framhöll forskaren Crister Mattsson, Acreo Swedish ICT, fyra saker för framtiden:
– Anslut fiber överallt, skapa operatörsneutrala nät och se till att
fiberinfrastruktur ingår i stadsplaneringen, men behåll kommunalt ägande.
Film av Mattssons föredrag på nätverksmötet: ”Kommunerna – nyckelspelare i
utbyggnaden av fibernät”
SKL:s nätverksträff för bredbandsfrågor 20160907 (pdf 42 kB)

Projekt Fiber

Åtvidaberg tätort
Projektet har haft 16 möten för villaägare förutom besök inför offert hos flerfamiljshus/företag. 1 419 fastighetsägare hittills har anmält intresse. Två av åtta områden är klara och det motsvarar 502 fastigheter, som har blivit anslutna till kommunens fibernät. Projektet håller god fart. Inför nytt år ses upphandlade entreprenörer över för att säkerställa alla faser för projektet – från projektering till svetsning.

Åtvidaberg övergång till ny KO
Migrering till ny kommunikationsoperatör genomförs under november/december för Åtvidabergs landsbygd (Yxnerumssträckan exkluderad i den stora etableringen) samt i Grebo och Björsäter.

Åtvidaberg Grebo
Projektet för nybyggnation startar så snart förutsättningarna är på plats. Det befintliga nätet i Grebo ska uppgraderas och uppdateras med brunnar i stället för skåp för att säkerställa stabil fortsatt drift.

Ödeshög Siggerydsvägen
Byalagets 23 fastigheter är anslutna till kommunens fibernät. Slutrapportering med kompletterande bilagor är inskickade till länsstyrelsen Östergötland.

Ydre Österbymo tätort
Ydre kommun satsar på både nybyggnation och förtätning av brunnar av fibernätet
i Österbymo. Alla fastighetsägare i tätorten, som ännu inte är anslutna till kommunens fibernät, ska erbjudas en passiv fiberanslutning för 15 000 kronor inklusive moms. Våren 2016 fanns det 108 icke anslutna fastigheter i tätorten.

Vimmerby Fiber
Det sista området Rumskulla byanät är snart färdigbyggt. Slutbesiktning av fibernätet pågår under oktober månad inför att Vimmerby fiberprojekt avslutas.

Kinda landsbygd
Kinda kommun har uppdragit åt ITSAM:s projektkontor att ta fram tio ansökningar till Jordbruksverket om stöd för fiberutbyggnad på landsbygden. Projektkontoret har arbetat tätt med länsstyrelsen. Jordbruksverkets stödbudget är begränsad. Östergötlands andel är 51 miljoner kronor och regionens ansökningar är på över 200 miljoner.

Kinda Kisa tätort
72 procent av tätortens fastighetsägare har anmält intresse. I Mjällerumsområdet har grävarbete pågått i tre veckor. Om två veckor ska grävningen vara klar. I nästa område Bäck pågår tomtprojektering.

Månadens användartips:
Varning för många spammejl
Just nu kommer det många spam. Kommunalförbundets mejl kommer alltid från en @itsam.se alternativt @vimmerby.se adress. Om ett mejl verkar misstänkt eller konstigt – följ aldrig uppmaning att klicka på länkar inne i mejlet.
Här under ser du ett exempel på ett spammejl:

Läs mer hur du använder datorn säkrare (pdf 234 kB)PDF

Från omvärlden:
Reflexioner från eFörvaltningsdagarna
ITSAM:s medarbetare Ann Sofie Fredriksson deltog i eFörvaltningsdagarna i Stockholm 12-13 oktober, där 900 offentliganställda fick mer kunskap om e-förvaltning och digital transformation. Det behövs mer satsning på samverkan och öppen data.
E-förvaltningsdagarna 2016 – Från e till digital succé

Digitaliserad ansökan av ekonomiskt bistånd

Trelleborg har digitaliserat medborgarnas ansökningar av ekonomiskt
bistånd. Handläggningstiden har minskat från cirka en vecka till en dag. Det
förändrade arbetssättet har också utvecklat arbetssättet för medarbetarna inom
familje- och individomsorgen.
Mer om Trelleborgs innovationspris

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584