Nyhetsbrev september 2016

Vimmerby in i gemensamma katalogtjänsten AD

I oktober 2016 startar arbetet med att få in Vimmerby kommuns alla användare i den gemensamma katalogtjänsten – Active Directory. Arbetet med att förbereda flytt och sedan utföra överföring är tidsberäknad till tre månader.

Ändrat arbetssätt ska bättre möta verksamhetens behov

Kommunalförbundet ITSAM har påbörjat ett förändrat arbetssätt för de kommungemensamma systemen för att bättre stödja den digitala utvecklingen i de kommunala verksamheterna. Arbetet sker genom en successiv övergång till en systemförvaltningsmodell på tre nivåer; systemägare, systemförvaltare och användare.
Systemägarna ansvarar för de övergripande frågorna kring ett system (informationsägarskap, avtalsbeslut, upphandling osv.). Kommunalförbundets möten med systemförvaltarna fokuserar på drift, support och utveckling av systemen.  Användarmöten är ytterligare ett sätt att ta tillvara verksamhetsbehov.

Heldag om den nya dataskyddsförordningen

Boka in onsdagen den 9 november kl. 9-15 på Rimforsa Strand. Juristen Manólis Nymark är inbjuden att föreläsa om den nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet. Kommunalförbundet ITSAM skickar inom kort ut inbjudan som riktar sig till intresserade såsom kommun- och förvaltningschefer, nämndsekreterare, personuppgiftsombud och förtroendevalda i de sex medlemskommunerna. Konferensen är ett led i arbetet att höja kunskapen om informationssäkerhet hos medarbetare och förtroendevalda.

ITSAM prioriterar informationssäkerheten

Skydd mot angrepp utifrån, felaktig hantering av skyddade uppgifter och införande samt avveckling av system. Informationssäkerhetsarbetet omfattar i princip allt inom den kommunala verksamheten. Varje vecka inträffar incidenter och hur de ska hanteras styrs i informationssäkerhetspolicyn, övriga policyer, riktlinjer och instruktioner.
Kommunalförbundet är mitt uppe i en revidering av dessa styrdokument. När det arbetet är klart informerar vi gärna om informationssäkerhetsarbetet i medlemskommunerna.

Skoladministrativa systemet rullar på

BUSIT projektet fortgår. En första utbildning för administratörer har hållits gällande vuxenutbildning och svenska för invandrare, (SFI). Efter årsskiftet kan all hantering för programutbud och anmälan ske digitalt.

Ny hantering av av-/beställning av tjänsteID-kort

Hanteringen av tjänsteID-kort kommer i framtiden att hanteras via e-tjänst för beställning och avbeställning av kort.
– En förenklad och automatiserad hantering närmare användarna kapar väntetiderna för nya tjänstekort, säger kommunalförbundets SITHS-kortsansvarige Richard Duncranz.
Kommunalförbundet erbjuder fyra utbildningstillfällen i september för personalansvariga chefer och för kommunernas korthandläggare. E-tjänsten nås via servicedesksidan och går igång i början av oktober.

Två nya medarbetare hos kommunalförbundet

Björn Broo är ny systemtekniker. Han kommer närmast från en tjänst som IT-ansvarig vid universitetssjukhuset i Linköping.
John Åkerlund har både praktiserat och sommarjobbat på kommunalförbundet ITSAM. Han är också systemtekniker.

ITSAM söker nätverkstekniker

Vill du bli en i ITSAM-gänget? Vi har en tjänst ledig som nätverkstekniker.Till platsannonsen i Platsbanken

Vad tycker du om kommunalförbundet ITSAM?

Vi vill bli bättre i vårt arbete. Men för att kunna bli det måste vi få veta vad just du tycker. Kommunalförbundet har i dagarna skickat ut en användarenkät via mejl för att med din hjälp få svar på frågor om kvalitet, tillgänglighet, bemötande, servicenivå och behov av utbildning inom system och program.
Eventuella frågor om användarundersökningen besvaras av servicechef Marcus Karlsson via fornamn.efternamn(at)itsam.se.

ITSAM-medarbetare presenterar Servicedesk

29-30 september presenterar tre av kommunalförbundets medarbetare (Frida Björk, Therése Spjelkavik och Magnus Karlsson) ITSAM:s Servicedesk vid InfoCaption User forum och om resan till att bli Årets Servicedesk 2016. Forumet ger också möjligheter att ta del av produktnyheter, lära nytt och utbyta erfarenheter.
Kommunalförbundet ITSAM använder sig av InfoCaption för att skapa guider som underlättar för användarna att använda olika enheter och program. Vi arbetar även för att kommunernas olika verksamheter ska skapa guider i förvaltningsspecifika system
till nytta för användarna.

Projekt Fiber

Projekt tätort Kisa
Intresseanmälningarna fortsätter att komma in och nådde en anslutningsgrad på 59 procent den 12 september (514 anmälningar). Byggstart kommer att ske i Mjällerumsområdet i mitten av september. Den 29 september hålls det femte och sista informationsmötet på församlingsgården i Kisa. Sista dag för anmälan är den 30 september.

Projekt tätort Åtvidaberg
Projektet fortsätter att ta emot beställningar från aktiva områden i Åtvidaberg och byggnation pågår för fullt. Slutfasen av marknadsföringen för projektet beräknas vara genomförd till årsskiftet. Två nya informationsmöten kommer att hållas 13 och 21 september för områden Villahagen och Djurgården i första hand. Samtliga företag i industriområdet Fågelsången kommer inom kort att motta offerter gällande sin fiberanslutning, även företag i andra områden kommer erbjudas offert. Område Nygård är klart sedan tidigare och kunderna har möjlighet att beställa tjänst i portalen www.atvidaberg.itux.se.

Eventet Åtvidaberg Är Öppet – ÅÄÖ 2016
Fredagen den 16 september är projektet representerat på eventet Åtvidaberg Är Öppet – ÅÄÖ 2016, en monter kommer finnas på plats där vi presenterar fiberprojektet Åtvidaberg tätort.
Se mer information på www.atvidabergaroppet.se.

Månadens användartips

Gallra och arkivera din e-post
Om du har en stund över – använd den till att gallra i din e-post. Är det ett ärende/arbetsuppgift som är avslutad? En kollega som har slutat? Gå igenom ”Inkorgen”, ”Skickat”, och ”Borttaget”, gallra (d.v.s. släng) och arkivera dokument som ska sparas. Bra att ha-uppgifter kan du lägga in i ett word-dokument och spara i din egen hemkatalog. E-postsystemet ska inte fungera som ett arkiv.
Läs mer om gallring hos Sydarkivera

Från omvärlden

Ny lag öppnar för samordnad fiberutbyggnad
Från den 1 juli 2016 gäller lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (2016:534). Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra.
Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för ägare av infrastruktur (nätinnehavare). Nätinnehavare är skyldiga att ge tillträde till infrastruktur mot ersättning till bredbandsutbyggare. Nätinnehavare måste informera om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.
I framtiden kommer en e-tjänst, Utbyggnadsportalen, att ge nätinnehavare och bredbandsutbyggare den information de behöver t.ex. om reglerna, infrastruktur, byggprojekt och tillstånd.
Läs mer i faktablad från PTS om utbyggnadslagenI
TSAM-kommunernas pågående och planerade fiberutbyggnader

Brist på fiber kan leda till utanförskap
Filmen ”Kommunalt engagemang ger bredbandsutbyggnad” kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Post- och telestyrelsen (PTS) med tre exempel från Vara, Vingåkers och Storumans kommuner.
Göran Marby, generaldirektör för PTS, pekar på vikten av bredbandsutbyggnad:
– Idag görs så mycket i den digitala världen som inte går att göra analogt. Om vi inte har tillgång till den här infrastrukturen i hela landet, så kommer vi att skapa ett stort
utanförskap.
Ta del av filmen ”Kommunalt engagemang ger bredbandsutbyggnad”

Atea IT-arena vill inspirera till digitalisering
Digitalisering är här och IT och verksamheten behöver närma sig varandra. Det är det ledande budskapet för årets Atea IT-arena som i år kommer till Norrköping den 8 november och till Jönköping den 27 oktober. Ett bra tillfälle för dig som arbetar i kommunal verksamhet att få inspiration och råd på vägen i Sveriges digitaliseringsresa.
Läs mer om Atea IT-arena

Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform
Nya regler för personuppgiftsbehandling från 2018. Datainspektionen har samlat frågor och svar om reformen.
Till frågor och svar hos Datainspektionen

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584