Nyhetsbrev april/maj 2017

Kommunalförbundet ITSAM organiserar om för bättre effektivitet

Under våren har kommunalförbundets ledning arbetat intensivt med en omorganisation. Den nya organisationen i tre sakavdelningar ska bättre spegla arbetsflödet.

Serviceavdelningen är kommunalförbundets nav. Personalen avhjälper fel, ger råd och stöd både på plats i den kommunala verksamheten och från kontoret i Kisa. Avdelningens chef är Marcus Karlsson.

Driftavdelningen ser till att IT-miljöerna fungerar stabilt och säkert. Avdelningen är uppdelad i två enheter – nät och system. Avdelningschef är Richard Duncranz.

Projektavdelningen arbetar med kommunernas fiberutbyggnad, både i form av stora och långa projekt men medarbetarna hanterar också anmälningar om enskilda anslutningar och svartfiberuthyrning. Avdelningschef är Mikael Johansson.

Staben och ekonomienheten är administrativ stödenheter till förbundsdirektören och övriga förbundet. Chef för staben tillika vice förbundsdirektör är Conny Forsberg. Ekonomichef är Pia Grundell Bergström.
Läs mer på itsam.se under rubriken Kontakt

Utvecklingen av e-tjänster fortskrider enligt plan

I samverkan med företrädare från alla medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög pågår arbetet med att ta fram e-tjänster. Ett tiotal tjänster kommer att tas i skarp drift i närtid medan ytterligare tio är under test.

Serviceteknikerna delar ut informationskort vid nyleverans och utbyte av datorer

När serviceteknikerna levererar ny dator kommer de i fortsättningen att ha med sig
ett ”vykort” till användaren. Kortet innehåller information om hur, när och på vilka sätt det går att kontakta kommunalförbundets servicedesk. Det är gratis att kontakta kommunalförbundets servicedesk. Servicedesksidan och mejlen är öppen dygnet runt. Telefontid är må-fr kl. 7-17.

Upphandling av nytt webbpubliceringssystem (CMS) är klar

Arbetet fortsätter nu med framtagande av tidplan för implementationsprojektet. Kommunalförbundet ITSAM och SiteVision inleder med tekniken och därefter är det dags att starta det praktiska, det vill säga flytt av de kommunala sajter som ska flyttas.

Personalnyheter från Kommunalförbundet ITSAM

Alexander Green byter till systemgruppen inom Kommunalförbundet ITSAM.
Från den 2 maj är Alexander en av sju systemtekniker. Systemenheten har hand om
system, lagring och servrar. För tillfället finns det drygt 300 servrar och många stora och små system inom ITSAM. Det är också den här enheten som återställer bland annat mappar efter incidenter, till exempel när användare har öppnat mejl som innehåller virus.

Mikaela Schill är från den 1 maj ny gruppledare för servicedesk. Nuvarande gruppledaren Frida Björk byter till att bli BRM (Business Relationship Management) också från den 1 maj. Till sommaren börjar ytterligare en nyanställd Jennifer Andersson, Kisa, på servicedesk.

Efter sommaren börjar Daniel Malmgren att arbeta med e-tjänstesamordning, integrationer och digitalisering av både interna och externa processer.

Kommunalförbundet förbättrar med ansvarig för kontakter med verksamhetsföreträdare

Kommunalförbundet ITSAM har beslutat att återinföra en ansvarig för kontakterna med olika användargrupper inom ett antal verksamhetsområden. Behovet av förbättrade kontakter mellan förbundet och verksamheterna framkom i förra årets konsultrapport. Det var en brist att kundgrupperna hade tagits bort. Kommunalförbundet förbättrar nu genom att tillsätta en ansvarig BRM = Business Relationship Management.

Nästa steg är att kommunalförbundet tillsammans med verksamheterna tar fram hur arbetet med användargrupperna ska ske.

Fokus på fiberdokumentation vid FTTH-konferens

Lettland leder fiberutbyggnaden i Europa före Sverige, framtidens mobilnät kräver bra
uppkoppling, men behovet av bra dokumentation för att säkra fortsatt utbyggnad var i fokus vid årets Fibre to the Home-konferens. Tre ITSAM-medarbetare var på plats.
Läs mer om FTTH-konferensen

Månadens användartips:

Det är fortfarande mycket spammejl som cirkulerar och hög risk för virusspridning inom verksamheterna. Här kommer lite tips för att lättare undvika att drabbas.

Så gör du för att undvika spam

  • Använd INTE din arbetsrelaterade e-postadress för privat bruk.
  • Klicka inte på länkar eller bifogade filer i mejl du inte känner igen avsändaren på.
  • Låt inte adressen ligga synlig på webben, till exempel på diskussionsforum och gästböcker.
  • Om du registrerar dig på en sajt bör du kontrollera policyn för hur din e-postadress får användas.
  • Svara aldrig på skräppost. Då bekräftar du att adressen existerar. Klicka heller inte på länkar i spam.
  • Vissa skräppostmeddelanden erbjuder ”avregistrering”. Gör aldrig det, eftersom det ger en bekräftelse på att adressen finns.
  • Använd flera e-postadresser. En för seriöst bruk och en för registrering på hemsidor.
    Tipsen är hämtade från Dagens Nyheter och här kan du läsa hela artikeln

Nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter.

Svensk lagstiftning anpassas – Datainspektionen har 11 utredningar igång

Dataskyddsförordningen innebär att Sverige antar och anpassar nationella regler som gäller personuppgiftsbehandling. Det handlar till exempel om åtgärder för hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem, personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet och behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde. I 11 utredningar ser Datainspektionen över nuvarande regler.

Läs mer hos Datainspektionen

Från omvärlden:

Källkritik – en naturlig del av den digitala vardagen

Ydre har gått med i Inera AB för utveckling av gemensamma digitala lösningar

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584