Nyhetsbrev augusti 2017

Intensiv start för kommunalförbundets nya direktör Mattias Bly

Den 1 augusti började Mattias Bly, ny förbundsdirektör, på Kommunalförbundet ITSAM.– Den första tiden har det varit fokus på att få träffa alla medarbetare och få allas bild av verksamheten. Det är intressant att se den gemensamma linjen som utkristalliserar sig. Jag lär mig mycket av dessa interna möten.

Nästa fas innebär mycket utåtriktat arbete. Han ska möta kommunernas företrädare i Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög och fortsätta att bygga på det förtroendefulla uppdraget. Uppdraget att vara både utförare och verksamhetsutvecklare av IT för de kommunala kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Det är ju bara några av de många kommunala kärnområdena.

– Vi är en del av kommunerna och behöver alltid arbeta på att få till samarbetena på olika nivåer för att vi tillsammans ska kunna driva utveckling. ITSAM är de sex kommunernas stödjeben inom IT.

Ärenden till Servicedesk kan ta lite längre tid

Genom att Kommunalförbundet ITSAM har många nya medarbetare på Servicedesk så kan handläggningstiden för ditt ärende ta lite längre tid. Vi hoppas att du som användare har överseende med detta. Vi arbetar naturligtvis varje dag med inkommande ärenden och försöker lösa dem så fort vi kan. Kom ihåg att du kan lägga nya ärenden och följa status på aktiva ärenden på servicedesksidan. Länk hittar du under ”Mina Applikationer” på ditt intranät. Har du frågor eller funderingar kan du alltid ringa oss på (0494)-197 77.

Snart sker byte till Windows 10 för alla användare – ITSAM söker testpersoner

Den som har varit kommunanställd en längre tid har hunnit arbeta med flera av de Microsoftbaserade operativsystemen i Windows-serien Windows XP, Windows 7 och snart Windows 10.

– I kommunalförbundets planering ligger skifte till Windows 10 under verksamhetsåret 2018 för alla användare i kommunerna, berättar gruppledare Björn Jönsson. Medarbetarna på systemavdelningen har arbetat med det bakomliggande tekniska arbetet under hela 2017.

Nu i höst behöver det göras ett stort test av verksamhetsprogram. Det finns många, många program och applikationer som måste testas, om de går att köra med Windows 10. Kommunalförbundet kommer inom kort att söka efter testpersoner som har möjlighet att testa program och applikationer och rapportera in både det som fungerar och det som inte går att starta.

Byte av kommunikationsoperatör i Kinda färdigställt

I princip är nu bytet av kommunikationsoperatör från Vökby till Itux klar för fiberanslutna kunder i Kinda kommun. 900 har fått ny utrustning in i sin fastighet och därmed möjlighet att välja i utbudet från ett antal tjänsteleverantörer.

Det var ifjol som Kinda kommun beslutade att en ny upphandling av kommunikationsoperatör måste ske. Itux vann upphandlingen. När förberedelsearbetet var slutfört kunde Itux under våren/sommaren slutföra migrering och byte av utrustning för Kindakunderna, ett arbete som tog ungefär två månader.

Kommunalförbundet har personalmöte 22 september

Fredagen den 22 september är all personal på kommunalförbundet ITSAM på en halv personaldag kl. 12.00-17.00. Servicedesktelefonen och växeln är stängda. Det går att skicka in ärenden till servicedesk@itsam.se eller via servicedesksidan. Inkomna ärenden kontrolleras under mötestiden.

Fem nya medarbetare till kommunalförbundet ITSAM

I sommar har fyra nya medarbetare börjat på Servicedesk på kommunalförbundet. Den 12 juni började Elin Ankarby och hon kommer närmast från Kinda kommun.

I början av juli kom ytterligare en ny medarbetare till Servicedesk. Det är Max Palmgren, som har ett föräldravikariat fram till 181031.

Jennifer Roth började på Servicedesk den 31 juli. Hon kommer också närmast från Kinda kommun.

Joakim Larsson började den 7 augusti som servicetekniker. Han kommer närmast från von Dufva i Linköping.

Daniel Malmgren är tillbaka på kommunalförbundet efter en period som konsult. Den 14 augusti började han som utvecklare. Det första uppdraget är att fortsätta beta av kommunernas önskelistor om e-tjänster.

Månadens användartips:

Kom ihåg att anmäla kontoförändringar för anställda

Kommunalförbundet får återkommande samtal och mejl om att användare har
fel uppgifter för sina konton. Det är viktigt att ansvarig anställande chef gör
kontoförändringar för personal som byter anställning inom kommunen och
nybeställningar av konton i Kontohanteraren.

För Vimmerby kommun och externa användare är det fortfarande
kontoblanketter som gäller. En blankett för varje ärende. Blanketterna ska
skickas via e-post till kommunalförbundet.

Nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter och fokus på informationssäkerhet.

Grupp utsedd för arbete med GDPR

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen ikraft. Kommunalförbundet ITSAM och de sex kommunerna arbetar i en gemensam grupp för att ta fram en projektplan för hur arbetet att klara den nya dataskyddsförordningen ska gå till i våra sex kommuner. Det handlar om att säkra informationshantering och personlig integritet så att rätt nivå av´riktighet, sekretess, tillgänglighet och spårbarhet nås för personuppgifter som
hanteras i verksamhetssystem. Informationssäkerhetsarbetet är en fråga för verksamhet och IT-avdelning = kommunalförbundet.

Från omvärlden:
Kan du arkivera? Testa dig själv med ”Städa närarkiv på webben” från
Sydarkivera

Som kommunal tjänsteman ska du klara av att arkivera i närarkivet handlingar som rör din egen verksamhet, men har du koll på vad du kan gallra (kasta), vad som ska vara i närarkivet och vad som ska vidare till centralarkivet. Utmana en kollega eller jobba ihop och diskutera er fram till svaret. Den interaktiva utbildningen fungerar bäst med Chrome, Firefox, Edge och Safari.
”Städa närarkiv på webben” från Sydarkivera

Tryggare äldre med personalbild i mobilen

I Uddevalla kan vårdtagarna inom hemtjänsten få se en bild på den som väntas
komma härnäst. Det är en enkel och lätthanterlig digital innovation som ändå
höjer kvaliteten på äldreomsorgen.
Läs mer om tryggare äldre i Uddevalla

Gotland först ut med bredband till alla

Gotland blir den kommun i Sverige som kan erbjuda alla att få snabbt bredband. Projektet har pågått i sju år och en framgångsfaktor har varit att arbeta tätt med sockenföreningar. Engagemanget har varit stort för detta både tekniska och sociala projekt för en levande bygd.
Läs mer i reportaget: Först i Sverige – nu kan alla på Gotland få snabbt bredband

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584