Nyhetsbrev februari 2017

Arbetet mot nytt ITSAM-avtal fortsätter

Den 8 februari träffades direktionen och kommunchefer från respektive kommun för en visionsdag om ett nytt ITSAM-avtal. Arbetet tog flera kliv framåt under dagen.
– Det nya avtalet ska öppna för möjligheten för ägarkommunerna att kunna anlita annan leverantör vid fiberutbyggnad i framtiden. Det känns nödvändigt om vi ska klara kravet om en 100-procentig utbyggnad till 2025. Vi behöver också, som en konsekvens av denna översyn, se över ett antal till av paragraferna i avtalet, säger t.f. förbundsdirektören Robert Bredberg. Han hoppas att ett förslag till nytt avtal mellan ägarkommunerna och ITSAM ska finnas klart under våren.

Kom ihåg att besvara servicedeskenkäten!

Varje vår skickar ITSAM:s servicedesk ut en enkät till alla anställda i kommunerna. Vi uppskattar om du tar dig tid att besvara enkäten. Svaren är till stor hjälp i utvecklingsarbetet att förfina vår service. Enkäten har du fått via din e-post. Sista svarsdag är den 27 februari.

Från pristagare till talare på Servicedesk Forum

Förra året stod ITSAM:s Marcus Karlsson och Frida Björk på podiet som pristagare. I år ska de istället tala om kommunalförbundets resa till Årets Servicedesk 2016 – en resa från helpdesk till central servicedesk som också involverar självhjälpsportalen med guider, där användaren själv kan hitta hjälp på problem.
Läs mer om Servicedesk Forum 2017

Åtvidabergs kommunchef är t.f. förbundsdirektör tills ny finns på plats

Måndagen den 23 januari avslutade tidigare förbundsdirektören Susanne Korduner sin anställning vid kommunalförbundet. Sedan dess har direktionen beslutat att utse Åtvidabergs kommunchef Robert Bredberg som tillförordnad förbundsdirektör fram tills att en ny har utsetts och finns på plats på ITSAM.
– Det kommer att bli några spännande månader med de komplexa och
intressanta uppgifter som förbundet arbetar med, säger Robert Bredberg.Läs mer om vad Robert Bredberg tror om halvåret hos kommunalförbundet

Rekryteringsföretag leder sökarbetet av ny förbundsdirektör

Linköpingsföretaget AS&B rekrytering och ledarskap, kommer att leda rekryteringsprocessen av en ny förbundsdirektör till kommunalförbundet ITSAM.
Rekryteringsgruppen består av Elisabeth Edlund, Annicki Oscarsson, ordförande
respektive vice ordförande i direktionen, Monica Holmberg, personalchef i Åtvidaberg, och Göran Lundström, kommunchef i Boxholm. Personalföreträdare för ITSAM blir också involverade i allt från kravspecifikation till intervjuer.

Ytterligare personalnyheter från ITSAM

Den 1 februari började Pontus Strandsten på kommunalförbundet ITSAM som nät-verkstekniker. Han kommer närmast från Ikea Industry Hultsfred. Pontus är utbildad inom datavetenskap vid Mälardalens högskola. 
Serviceteknikern Alexander Green byter avdelning inom ITSAM och blir ny systemtekniker på utvecklingsavdelningen med start i vår.

ITSAM på personaldag den 8 mars

På internationella kvinnodagen onsdagen den 8 mars är all personal vid kommunalförbundet ITSAM på personaldag kl. 08.00-13.00. Servicedesktelefonen och växeln är stängda. Det går att skicka in ärende via e-post eller via servicedesksidan. Inkomna ärenden kontrolleras under mötestiden.

BETT-mässan inspirerade Kindalärare och ITSAM

BETT-mässan i London är en av världens största konferenser inom IT och lärande. Till årets upplaga den 24-27 januari åkte två medarbetare från kommunalförbundet ITSAM och två från Kinda kommun. 
Läs mer om hur BETT-mässan inspirerade

Nära 700 fiberanslutningar under 2016

Totalt för de sex ITSAM-kommunerna gjordes 688 fiberanslutningar under 2016. Åtvidabergs tätortsprojekt stod för 391 anslutningar. I Vimmerby valde under 2016 159 att ansluta sig via det kommunala alternativet. Totala antalet anslutningar för 2015 var 1 907 och för 2014 var det 200.
För 2017 innebär enbart Kisa tätortsprojekt närapå tangering av 2016 års antal genom de drygt 650 beställningar som har kommit in och som ska anslutas under innevarande år.
Den fullständiga statistiken redovisar kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för 2016.

Projekt Fiber

Tätort Åtvidaberg
Trots vinterperioden har projektet kunnat gå framåt. Område Långbrott får fiberkabel blåst fram till varje anslutning nu. I område Villahagen görs kundbesök och tomtprojekteringar. Områdena Djurgården och Östantorp/Fiskarhagen hålls uppdaterade med information från projektet. Industriområde Fågelsången genomgår teknikbyte och uppgradering av sin anslutning. Berörda företag fångas upp via kampanj med offerter. Projektet drar också fiber till 103 lägenheter under februari och mars.

Projekt Grebo tätort
125 personer närvarade vid informationsmötet i Grebo skola den 7 februari. Förutom projektpresentation informerade kommunikationsoperatören iTUX om Åtvidabergsportalen och dess tjänsteutbud. Alla samarbetspartners i projektet fanns på plats för att svara på frågor. Hittills har 70 procent lämnat in intresseanmälan om att fiberansluta sina fastigheter.

Migrering Åtvidaberg
Kommunikationsoperatör iTUX projekt att uppdatera alla berörda anslutningar i Åtvidaberg till nya medieomvandlare är i slutfasen. Under mars månad 2017 slutförs arbetet.

Projekt Kisa tätort
I Kisa tätort påbörjas kundinstallationer i Mjällerum under vecka 8.

Migrering Kinda kommun
I Kinda har migrering av fiberkunder från Vökby Bredband till iTUX Communications påbörjats. Migrering betyder att en operatör byts mot en annan. iTUX har i ett pilotprojekt testkört området anslutet till noden i Hycklinge. I nio fall av tio gick migreringen utan problem. Nu fortsätter migreringen med start i Rimforsanoderna.
iTUX arbetar för att migreringen ska löpa på så smärtfritt som möjligt för så många kunder som möjligt. För att vara på den säkra sidan har dock avtal skrivits med Vökby Bredband att fortsätta leverera tjänster till och med juni för ej överflyttade kunder.

Nya dataskyddsförordningen

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter.

Konferens om informationssäkerhet flyttas fram
I förra nyhetsbrevet aviserade vi att vår konferens om informationssäkerhet ITSAM 2017 skulle hållas fredagen den 19 maj. Vi har beslutat att flytta fram konferensen. Nytt datum är ännu inte bestämt, men det blir under hösten 2017. 

Månadens användartips:

Ta för vana att kolla uppgifterna i användarkonton

Kommunalförbundet ITSAM vill påminna om att som anställande chef behöver du kolla din personals användarkonton med jämna mellanrum. Stämmer telefonnummer, stämmer titel, ska kontot förlängas på grund av förlängt vikariat/projektanställning eller tillsvidareanställning? Eller ska användarkontot avslutas på grund av avslutat vikariat, projekt eller att personen har gått vidare till annat arbete?

Från omvärlden:
Vad kommer internet of things betyda i framtiden?

Internet of things kommer att förändra tillvaron för oss. Förarlösa bilar, bussar, lastbilar – vad skulle det innebära? Soptunnor som säger till när de behöver tömmas eller system som kan berätta när det är dags att byta komponent för att säkra drift. Svar kan du hitta i internetguiden ”Internet of things. En guide till sakernas internet”, som Internetstiftelsen i Sverige har gett ut. Läs guiden ”Internet of things” på webben eller beställ hem

Statens medieråd satsar på utbildning för unga i medie- och informationskunnighet

”MIK för mig” är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek utgivet av Statens medieråd. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.Läs mer om läromedlet ”MIK för mig”

Ciscos årliga säkerhetsrapport: ”Se upp för spam och höga kostnader”

Säkerhetsrapporten bygger på en undersökning med 3 000 säkerhetschefer i 13 länder. Rapporten konstaterar att företag förlorar både kunder och intäkter på grund av intrången. Positivt är att hot upptäcks snabbare och att människors medvetenhet ökar.Läs mer om Ciscos årliga säkerhetsrapport

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584