Nyhetsbrev januari 2017

Edlund ny ordförande för kommunalförbundet

Åtvidabergs kommunalråd Elisabeth Edlund är ordförande för ITSAM under
tvåårsperioden 2017-2018.
Hon framhåller att direktionen tillsammans med medarbetarna i förbundet behöver ha fokus både på den viktiga e-utvecklingen men också på utbyggnaden av fiber.
Det sistnämnda är en viktig förutsättning för landsbygden och kommunernas tätorter.
Läs mer i intervjun med Elisabeth Edlund

Konferens om informationssäkerhet ITSAM 2017

Boka fredagen den 19 maj i din kalender! Då är det dags för kommunalförbundet ITSAM:s nästa konferens – en heldag om informationssäkerhet. Målgruppen är personuppgiftsansvariga (blivande dataskyddsombud), förvaltningschefer, kommunchefer, rektorer, säkerhetsansvariga, förtroendevalda, kommunikatörer och andra intresserade. Platsen blir Storgården i Rimforsa. Inbjudan och program kommer inom kort.

Bärbara enheter och surfplattor fortsätter att öka

De stationära datorerna fortsätter att minska till förmån för olika bärbara varianter. I slutet av 2016 fanns det 7 247 enheter ute i medlemskommunerna. Det var 222 enheter fler än föregående år. Servicedesk har under 2016 tagit emot 28 015 ärenden från
användarna. Servicedesk hade som mål för året att nå en 65-procentig lösningsgrad inom en timme från det att ärendet registrerats. Det målet nåddes med råge genom att det var 73 procents lösningsgrad inom en timme.

Fyra personalnyheter från ITSAM

Conny Forsberg är från och med den 9:e januari både upphandlingschef och vice förbundsdirektör. ITSAM:s administrative chef Jörgen Nord är tjänstledig från och med den 1 januari 2017.
Björn Jönsson är från den 1 januari ordinarie utvecklingschef.
Pia Grundell Bergström blir ny ekonomichef med start den 1 mars.

ITSAM Arkiv utbildar i informationshantering

ITSAM Arkiv håller kort utbildning i Kinda och Ödeshögs kommuner i arkiv- och informationshantering, där deltagarna får lära sig vilka krav lagstiftningen ställer på myndigheternas redovisning av de allmänna handlingarna, samt lite praktisk information om vad som är bra att tänka på vid arkiv- och dokumenthantering.
Det finns tre utbildningstillfällen att välja på i varje kommun. Utbildningen är i första hand riktad till anställda i dessa kommuner. Intresserade från övriga kommuner är också välkomna. Om önskemål finns kan denna utbildning också hållas i övriga ITSAM-kommuner. Mer information ger Monica Länsberg, tel. 0494-197 37

Flytt av Vimmerbyanvändare in i gemensam katalog

Efter ytterligare tekniska förberedelser samt avbrott för julledigheterna och skolstart så börjar vi så smått närma oss flytt av användarna i Vimmerby in i den gemensamma ITSAM-katalogen.

Projekt Fiber

Projekt tätort Åtvidaberg
Arbetet går framåt snabbt i tätortens 8 områden. Område 3 Centrum svetsas och aktiveras klart under januari-februari. Det innebär att i slutet av februari 2017 är 712 kunder av projektets 1 447 beställningar aktiverade och i drift. Område 4 Långbrott är i byggfas. Schaktningsarbetet är klart, slang är på plats och nu väntar blåsning av fiberkabel. Område 5 Villahagen kommer att få sina tomtprojekteringar genomförda under vinter/vår.

Projekt Grebo tätort
Schaktning för anslutning pågår under januari månad. Stormöte för boende i Grebo planeras tillsammans med kommunikationsoperatör iTUX under januari/februari.

Migrering Åtvidaberg
Kunder som idag har Vökby eller Teknorama som kommunikationsoperatör/tjänsteleverantör kommer under första kvartalet att få tillgång till iTUX stora utbud av tjänster för TV, internet och/eller telefoni. Portalen www.atvidaberg.itux.se visar utbudet och varje kund har möjlighet att själv välja från tjänsteutbudet. Övergång till iTUX som ny kommunikationsoperatör för Åtvidaberg kommuns räkning påbörjas från och med andra veckan i januari. Därefter kommer 20 kunder per dag att läggas över till drift från iTUX. Arbetet genomförs av iTUX/Vallacom tills migreringen (övergången) är klar.

Ydre Österbymo tätort
Sista anmälningsdatum har passerat och byggstart blir i februari. Vid varje fastighet i Österbymo släpps slang av. Det möjliggör smidiga framtida fiberanslutningar för de fastigheter som inte ansluts i det nu pågående tätortsprojektet.

Projekt Kista tätort
Mjällerumsområdet väntar på att få tjänsteutbudet uppstartat och tillgängligt. I Bäckområdet pågår grävning och om drygt en månad ska fibern blåsas in. Nästa område där grävning går igång är Egna hem. Hittills har 653 villahushåll anmält intresse för fiberanslutning. Det ger en anslutningsgrad för tätorten på 75 procent. Det är öppet för fler att ansluta sig fram till att projektet är klart i slutet av 2017.

Nya dataskyddsförordningen

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter.

Nya vägledningar för dataskyddsförordningen
Den så kallade Artikel 29-gruppen har tagit fram tre vägledningar som rör den kommande dataskyddsförordningen. De tar upp dataportabilitet, dataskyddsombud och ansvarig tillsynsmyndighet. Vägledningarna är än så länge på engelska. Översättning till svenska pågår.
Läs mer hos Datainspektionen

Remiss av policy för informationssäkerhet
Fram till den 31 mars har de sex medlemskommunerna möjlighet att svara på utskickad remiss från kommunalförbundet ITSAM av den reviderade policyn för informationssäkerhet.

Månadens användartips:
Spara inte versioner av samma dokument och inget på datorns skrivbord

Att ha flera kopior av samma dokument är inte bara förvirrande. Snabbt inställer sig
frågan; vilket är det rätta originalet? Det tar också upp lagringsutrymme i onödan. När ett ärende är färdigbehandlat är det bra att rensa mappen från arbetsmaterial.
Tänk på att inte spara filer eller mappar på datorns skrivbord, spara dina filer på ditt H: eller på gemensamma fillagringsresurser. På båda tas det backup. Innehållet på skrivbordet säkerhetskopieras inte. Det vill säga kraschar din dator så riskerar du att materialet är borta för alltid.

Från omvärlden:
Ny bredbandsstrategi strävar efter helt uppkopplat Sverige 2025

I december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi med skärpta mål jämfört med den tidigare strategin. 95 (mot tidigare 90) procent av alla hushåll
och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020. 2025 ska 98
procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.
1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s och den återstående 0,1 procenten bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.
Läs mer om ett helt uppkopplat Sverige på regeringens webbplats

Oschysst behandlad på nätet?

På sajten Kränkt.se får du veta hur du ska göra för att få bort kränkande
uppgifter från olika sajter. Datainspektionen står bakom kränkt.se. Det är viktigt
att vi alla bryr oss och försöker leva upp till god etik på nätet.
Läs mer på Kränkt.se

Kommunala traineeprogram lockar unga akademiker

I Skåne har elva kommuner gått samman för att få unga akademiker att upptäcka att kommunala sektorn är intressant. Deras traineeprogram med anställning och utbildning i 16 månader riktar sig mot specialister och framtida ledare. Många av dem som har utbildats via programmet har fått tillsvidareanställning i någon av de elva kommunerna.
Läs mer om elva skånska kommuners traineeprogram

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584