Nyhetsbrev maj/juni 2017

Mattias Bly ny förbundsdirektör vid kommunalförbundet ITSAM

Idag har direktionen beslutat om ny förbundsdirektör. Han heter Mattias Bly och är
för närvarande hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Östergötland. Mattias har lång erfarenhet av kommunal verksamhet och tillträder tjänsten som förbundsdirektör i augusti.
– Jag ser mycket fram emot att få komma till en så kunskapsintensiv och
serviceinriktad organisation, säger Mattias Bly.
Läs mer i pressmeddelande om ny förbundsdirektör på itsam.se

Kommunalförbundet upphandlar backupsystem
Kommunalförbundet ITSAM har i dagarna publicerat en upphandling av nytt backupsystem för att framtidssäkra säkerhetskopieringen av kommunernas data.
Upphandlingen avser både hårdvara och avtal om support och service. Supportavtalet kommer att vara treårigt med möjlighet till förlängning med två år, ett år i taget.
Läs mer om upphandlingar på itsam.se

Få koll på både planerad och akut driftinformation

Kommunalförbundet ITSAM vill påminna om möjligheten att prenumerera på SMS-tjänsten driftinformation. Det är ett smidigt sätt att direkt få information om planerade uppgraderingar av system. Den akuta driftinformationen aviserar akuta problem, när de har åtgärdats och när det återigen är normal drift.
SMS-tjänsten är ett komplement till driftinformation som finns på kommunernas intranät och på den interna helpdesksidan. Tjänsten är gratis att prenumerera på. En renumeration startar du via helpdesksidan.

ITSAM:s Marcus Karlsson utsedd till Årets Servicedeskchef 2017

Vid årets Servicedesk Forum i Stockholm blev Kommunalförbundet ITSAM:s Marcus Karlsson prisad för sitt chefskap. Utmärkelsen till Årets servicedeskchef är andra året som kommunalförbundet prisas. 2016 utsågs ITSAM till Årets servicedesk.
Läs mer om utmärkelsen till Årets Servicedeskchef på itsam.se

Nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter och fokus på informationssäkerhet.

Alla servrar uppdaterade efter varning för WannaCryvirus

I mitten av maj varnades hela världen för viruset WannaCry. Kommunalförbundet startade direkt med olika åtgärder bland annat togs beslut att alla servrar ska ha 14 maj eller senare som senaste uppdateringstillfälle. Under första veckan efter varningen om WannaCry uppdaterades 99 procent av de datorer och 62 procent av de servrar som vi ansåg kunde innebära potentiell risk.
Arbetet har fortsatt så att nu är 100 procent av datorerna och 100 procent av servrarna uppdaterade. Framåt kommer vi fortsätta att se över den allmänna säkerheten samt accelerera arbetet med att fasa ut det som är gammalt och utdaterat till exempel program, applikationer, servrar och hårdvara.

Personalnyheter från Kommunalförbundet ITSAM

Marie Strömberg började sin bana hos ITSAM i Servicedesk. Nu kliver hon in i rollen som projektledare efter ett par år som projektadministratör. Som projektledare tar hon ansvar för fiberutbyggnadsprojekt i Grebo i Åtvidabergs kommun. 
Ny projektadministratör efter Marie blir Lena Strandh. Hon kommer närmast från Kriminalvården. Den 1 juni började Lena sin tjänst på kommunalförbundet.
Ny ärendekoordinator på ITSAM är Therése Spjelkavik. Hon efterträder Frida Björk som har en ny tjänst som Business Relationship Manager vilket har informerats om i tidigare nyhetsbrev.
Som ärendekoordinator är Therése den som övervakar ärenden för samtliga grupper inom ITSAM och som strävar efter att alla ärenden hanteras på rätt sätt.

Månadens användartips:

Så här gör du med e-posten under semestern

Nu börjar längtan efter semestern att göra sig påmind. Kom ihåg att se till att du har lagt in frånvaromeddelande för e-posten. Mejlen kan behöva vidarebefordras till en kollega som är i tjänst så att du får lugn och ro under din ledighet. Men vet du hur man gör?
På ITSAM:s sidor för guider hittar du många guider till Outlook, bland annat om
frånvaromeddelande och hur du vidarebefordrar mejl under ledighet.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584