Nyhetsbrev mars 2017

Användarna fortsatt nöjda med kommunalförbundets Servicedesk

Varje år genomför Kommunalförbundet ITSAM en användarenkät om servicen. I år besvarade 836 personer enkäten. Ifjol fick vi in 708 svar.
Användarna är lika nöjda med bemötandet i år som ifjol – 97 procent tycker att bemötandet är bra eller mycket bra. Användarna är mer nöjda med återkopplingen i år. 88 procent tycker att återkopplingen är bra eller mycket bra. Ifjol var siffran 84. Andelen som tycker att återkopplingen är mindre bra har gått ner från 14 till 10 procent.
Användarna anser att kompetensen i Servicedesk är hög. 93 procent tycker att kompetensen är bra eller mycket bra. Ifjol var det 94.

Finns det några planer på förbättringar som skulle kunna göra livet på jobbet ändå enklare för användarna? Frågan går till servicechef Marcus Karlsson:
– Vi vet att många användare önskar att få byta lösenord själva. Det ligger i kommunalförbundets planer att så snart det är möjligt införa en lösenordsportal.
Läs mer i serviceenkäten

Kommunalförbundet ITSAM visar positivt resultat

För tredje året i rad visar kommunalförbundet positivt resultat. 2016 blev resultatet 839 000 kronor. Det nådde dock inte upp till det 3-procentiga överskottsmålet som ITSAM-avtalet föreskriver och som behövs för en långsiktigt stark ekonomi. Orsaker till det missade målet är bland annat en ny organisation för drift och förvaltning av kommunernas fibernät och en alltför försiktig reservation av pensionskostnader i bokslut för 2015.
På investeringssidan är det värt att notera en kraftig satsning på ett ökat antal trådlösa accesspunkter i kommunerna. Det gör det möjligt med god internetåtkomst på bland annat skolor för det ständigt ökande antalet mobiler och surfplattor. En annan investering är i egen fiberblåsningsutrustning. Med den egna utrustningen har ITSAM-personal kunnat blåsa 2,5 mil fiber till lycka för många kunder.
Vid mars månads direktionsmöte godkände kommunalförbundets ledning årsredovisningen.
Läs mer i årsredovisningen 2016

ITSAM upphandlar ramavtal för leverans av datorer, surfplattor och tillbehör

Kommunalförbundet ITSAM upphandlar ramavtalspart för leverans av datorer, surfplattor och tillbehör. Ramavtalet kommer att bli tvåårigt med möjlighet till förlängning. Sista anbudsdag är den 25 april.
Anbudsförfrågan finns upplagd på e-avrop

Nya tag för katalogflytten i Vimmerby med ny konsult

Arbetet med att flytta alla Vimmerbyanvändare in i samma gemensamma
struktur (Active Directory) som övriga kommuners tar nu omtag. ADA-projektet
har fått en ny konsult som börjar med en processgenomgång och med att ta fram
ändringsförslag för arbetet. ADA står för Active Directory Assimilering.
Nya flyttester startar under vecka 12.

Personalnyheter från Kommunalförbundet ITSAM

Sedan den 1 mars finns Pia Grundell Bergström på plats på Kommunalförbundet ITSAM.
Hon är anställd som ekonomichef och är certifierad redovisningsekonom. Pia kommer från den privata sektorn.

Den 20 mars började Felix Wahlström på Kommunalförbundet ITSAM:s Servicedesk. Felix har erfarenhet av servicedesksarbete från den privata sektorn.
– Det ska bli roligt och intressant att lösa problem för användare, tycker han.
Längre fram i vår kommer också Elin Ankarby att börja på Servicedesk.

Line Forsberg byter inom kommunalförbundet. Från och med 1 april 2017 kommer hon att vara administrativ samordnare på ITSAM.
Tjänsten innebär bland annat att Line tar över rollen som registeransvarig för tjänsteID-korten (SITHS) och vidare kommer hon att arbeta med telefonin.

Kommunalförbundet söker projektadministratör

ITSAM söker en driven och fokuserad administratör för hantering av administrativa uppgifter inom vår projektavdelning som arbetar med bland annat fiberinfrastruktur.
Läs mer under Lediga tjänster

Arbete med kravprofil för ny förbundsdirektör pågår

Rekryteringsföretaget AS@B rekrytering och ledarskap träffar fram till vecka 12 alla sex ägarkommunerna – Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög – som en del i arbetet med att få fram en kravprofil för den nya förbundsdirektören. Efter det kommer rekryteringsgruppen att fatta beslut om nästa steg i processen.

Åtvidaberg klättrade mest i Sverige

Åtvidabergs fibersatsning betalar sig bra. Kommunen klättrade mest bredbandsrankning för Sverige från plats 120 år 2015 till plats ett 2016. Alla kommunerna inom kommunalförbundet har ökat andelen hushåll och företag som har
tillgång till fiber.
Så här ser fiberutvecklingen ut i ITSAM-kommunerna

Nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet

I varje månads nyhetsbrev kommer vi att ta upp den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i maj 2018. Förordningen innebär skärpta krav för bland annat hantering av personuppgifter.

MSB har lämnat första årsrapporten om arbetet med allvarliga IT-incidenter
Under året har 214 rapporter lämnats av statliga myndigheter, varav 12 ledde till
polisanmälan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fortsätta att utveckla
rapporteringsprocessen så att den så småningom blir ett effektivt verktyg som kan stärka samhällets informations- och cybersäkerhet.
Läs mer i MSB:s första årsrapport om allvarliga IT-incidenter

Månadens användartips:

Var vaksam mot skum e-post

Det är mycket spammejl i omlopp. Om du hyser minsta misstanke att ett mejl är skumt, ring Servicedesk innan du klickar på brevet eller öppnar eventuella bifogade filer. Skulle mejlet innehålla skadlig kod besparar du både dig själv och andra olägenhet genom att ta kontakt med oss först. Med din hjälp och dina tips kan Kommunalförbundet ITSAM skruva ändå mer på reglerna för att filtrera bort spam i e-posten.
Du kan alltid följa dina ärenden via Servicedesksidan eller genom klicka på Servicedesklänken under ”Mina applikationer” via din kommuns intranät.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584