Pågående projekt

 

- Fiberutbyggnad Åtvidabergs landsbygd
- Fiberutbyggnad Boxholm
- Fiberutbyggnad Kisa tätort

- Införande av nytt verksamhetssystem för Vård- och omsorg

- Införande av besökssystem

- Ny digital plattform


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584