Vill du jobba hos oss?

Kommunalförbundet Itsam där kommunerna Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög ingår har som uppdrag att tillmötesgå medlemskommunernas behov av digitalisering och säkerhet avseende informationsbärande system. Ledord är utveckling, robusthet och säkra leveranser av IT-tjänster.

Kommunalförbundet Itsam har cirka 40 anställda och kontoret finns i Linköping.

Att arbeta hos oss

Tillsammans med våra medlemskommuner digitaliserar vi vardagen med fokus på att våra medborgare lättare får tillgång till kommunernas service. Vi är en engagerad och samarbetsinriktad IT-organisation med stort fokus på att ge våra medlemskommuner bästa möjliga stöd och service. Att arbeta hos oss innebär att stödja de kommunala verksamheterna på digitaliseringsresan, genom ett kommunikativt förhållningssätt.