Pressmeddelande

29 april 2022

Digitalt först och det hybrida kontoret

Kommunalförbundet Itsam ansvarar för den kommunala IT-verksamheten i de sex medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

Under en kortare period hösten 2021 och från och med början av februari 2022 tillämpar Itsam det vi kallar det hybrida kontoret. Det innebär att medarbetare hos oss har möjlighet att välja om arbetet ska ske hemifrån eller på kontoret, efter överenskommelse med närmaste ledare. Detta ger våra medarbetare en god möjlighet att få ihop “livspusslet” samtidigt som det ger oss en ökad attraktivitet som arbetsgivare. Win-win helt enkelt.

I samband med det hybrida kontoret har vi insett att för att undvika att alla tvingas vara på plats en utsedd dag i veckan, behöver vi se till att alla möten kan hållas med minst lika god delaktighet på distans som på kontoret. Det löser vi genom att alla deltagare, oavsett om de sitter på distans eller på plats, använder sin egen laptop på möten, med påslagen kamera. På så sätt skapar vi en så enhetlig mötesupplevelse och delaktighet som möjligt, för alla medarbetare. Denna lösning och anpassning till det nya normala, fungerar så bra att vi gärna tipsar andra om den. Det digitala mötet i form av digitalt först ger alla samma känsla av deltagande, på lika villkor.

I vilken mötestyp känner du dig mest delaktig?

För ytterligare information:

Henrik Remmerfelt, Förbundsdirektör, tel: 0494-19701, e-post: henrik.remmerfelt@itsam.se