Drift

Driftchef och säkerhetsansvarig
Richard Duncranz
Tel: 0494-197 44

Nät
Anders Heimonen, gruppledare
Sebastian Knutsson
Andreas Persson
Daniel Rovaniemi, teknikansvarig
Pontus Strandsten

System
Björn Jönsson, systemchef
Tel: 0494-197 13

Systemtekniker
Björn Broo
Alexander Green
Alexander Halldén
Fredrik Johansson
Magnus Karlsson
John Åkerlund

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584