Infrastruktur


Teknisk chef
Robert Dahlberg
Mail: robert.dahlberg@itsam.se
Tel: 0494-197 44


Administrativ samordnare
Line Forsberg - ID-administratör


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584