Drift

Driftchef och säkerhetsansvarig
Richard Duncranz
Tel: 0494-197 44

Nät
Anders Heimonen, gruppledare
Sebastian Knutsson
Andreas Persson
Daniel Rovaniemi, teknikansvarig
Pontus Strandsten

Systemtekniker
Björn Jönsson, gruppledare
Björn Broo
Alexander Green
Alexander Halldén
Fredrik Johansson
Magnus Karlsson
John Åkerlund

Telefoni och tjänsteID-kort
Line Forsberg

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584