Nät

Nätchef och säkerhetsansvarig
Richard Duncranz
Tel: 0494-197 44

Aktiva nät
Daniel Rovaniemi, Gruppledare
Sebastian Knutsson

Drift och förvaltning fibernät
Jeanette Adén Lindqvist
Birgitta Johansson
Christer Sjöstedt

Telefoni
Kristina Bengtsson

El
Anders Heimonen
Andreas Persson

Passiva nät
Andréas Eriksson
Robert Svensson

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584