Projekt

Projektledare
Kevin Gibbs
Andreas Karlsson

Projektadministratörer
Lillemor Axelsson
Lena Strandh
Karin Strid

Fibersamordnare
Birgitta Johansson
Johan Kindahl

Fibertekniker
Andréas Eriksson
Robert Svensson

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584