Projekt

Projektchef
Mikael Johansson
Tel: 0494-197 14

Projektledare
Kevin Gibbs
Mats Paulsson
Marie Strömberg

Projektadministratörer
Jeanette Adén Lindqvist
Lillemor Axelsson
Lena Strandh

Fibersamordnare
Birgitta Johansson

Fibertekniker
Andréas Eriksson
Robert Svensson

Marknadskoordinator/ansvarig svartfiber
Andreas Karlsson
Tel: 0494-197 51

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584