Projekt

Projektchef
Mikael Johansson
Tel: 0494-197 14

Projektledare
Kevin Gibbs
Marie Strömberg

Projektadministratörer
Lillemor Axelsson
Lena Strandh
Karin Strid

Fibersamordnare
Birgitta Johansson
Johan Kindahl

Fibertekniker
Andréas Eriksson
Robert Svensson

Marknadskoordinator/ansvarig svartfiber
Andreas Karlsson
Tel: 0494-197 51

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584