Projekt

Projektchef
Mikael Johansson
Tel: 0494-197 14

Projektledare
Anette Blomqvist
Kevin Gibbs
Mats Paulsson

Projektadministratörer/marknad
Lillemor Axelsson
Andreas Karlsson
Marie Strömberg

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584