Service

Servicedesk

Tel: 0494-197 77


Servicechef
Marcus Karlsson
Tel: 0494-197 29

Servicedesk
Mikaela Schill, gruppledare - föräldraledig
Therése Spjelkavik, ärendekoordinator, tf. gruppledare
Mattias Svensson
Felix Wahlström
Max Palmgren
Jennifer Roth
Carin Lundkvist

Service
Dan Severin, gruppledare
Daniel Andersson
Sten Karlsson
Joakim Larsson
Sebastian Lindström
Claes Tillmar

BRM (Business Relationship Management)
Frida Björk

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584