Användarstöd

Servicedesk

Tel: 0494-197 77


Användarchef
Marcus Karlsson
Tel: 0494-197 29

TF Användarchef
Frida Björk
Tel: 0494-197 28

Supporttekniker
Mikaela Schill - Gruppledare
Hedvig Waldmann
Mattias Svensson
Felix Wahlström
Max Palmgren
Jennifer Roth
Maja Roth
Carin Lundkvist

Servicetekniker
Dan Severin - Gruppledare
Sten Karlsson
Joakim Larsson
Sebastian Lindström
Claes Tillmar

Användarstrategi
Frida Björk - BRM (Business Relationship Management) samt gruppledare
Therése Spjelkavik - Ärende- & kundkoordinator
Daniel Andersson - Verksamhetsutvecklare

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584