Användarstöd


Servicedesk

Tel: 0494-197 77


Användarchef
Marcus Karlsson
Tel: 0494-197 29

Supporttekniker
Mikaela Schill - Gruppledare
Hedvig Waldmann
Felix Wahlström
Max Palmgren (tjänstledig)
Jennifer Roth
Maja Roth
Carin Lundkvist

Servicetekniker
Dan Severin
Sten Karlsson
Joakim Larsson (tjänstledig)
Sebastian Lindström
Claes Tillmar
Nicklas Kasparenko
Hampus Johansson

Användarstrategi
Therése Spjelkavik - Ärende- & kundkoordinator

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584