Servicetekniker


Växel

Tel: 0494-197 00


Användarchef
Marcus Karlsson (tjänstledig)
Mail: marcus.karlsson@itsam.se
Tel: 0494-197 29

T.F användarchef
Dan Severin - Gruppledare
Tel: 0494-19730


Servicetekniker
Claes Tillmar
Emil Carlsson
Hampus Johansson
Jennifer Roth
Sebastian Lindström
Sten Karlsson


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584