Stab


Förbundsdirektör
Henrik Remmerfelt
Tel: 0494-19701

Administration
Lina Bexell - tf ID-administratör

Administrativ samordnare
Line Forsberg - ID-administratör

Dataskyddsombud/Informationssäkerhetssamordnare
Johan Flemgård

Ekonomiassistent
Ivana Dag

Ledningssekreterare
Joakim Karlsson - Gruppledare

Upphandlings- och avtalsansvarig
Joakim Larsson

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584