Stab

Förbundsdirektör
Mattias Bly
Tel: 073-025 89 63

Ledningssekreterare
Joakim Karlsson

 

Administrativ chef samt upphandlingsansvarig
Conny Forsberg
Tel: 0494-197 02

Projektledare
Andreas Karlsson
Karin Elofsson
Anna Hultman

Ekonomiassistent
Victoria Jansson

Administration
Lina Bexell - Administratör
Pernilla Auer - Planeringsadministratör

Dataskyddsombud
Tonna Söderberg

Arkivarie
Monica Länsberg

Utvecklare
Daniel Malmgren

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584