Stab


Förbundsdirektör
Mattias Bly
Tel: 073-025 89 63

Administration
Lina Bexell

Arkivarie
Monica Länsberg

Dataskyddsombud
Tonna Söderberg

Ekonomiassistent
Victoria Jansson

Ledningssekreterare
Joakim Karlsson - GruppledareKommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584