Stab

Förbundsdirektör
Mattias Bly
Tel: 073-025 89 63

Stabschef och vice förbundsdirektör
Conny Forsberg
Tel: 0494-197 02

Administrativ chef

Jörgen Nord är tjänstledig från och med den 1 januari 2017.

Arkivarie
Monica Länsberg
Tel: 0494-197 37

Kommunikatör
Ann Sofie Fredriksson
Tel: 0494-197 36

Strateg
Henrik Röste
Tel: 0494-197 10

Utvecklare
Daniel Malmgren
Tel: 0494-197 03

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584