Stab

Förbundsdirektör
Mattias Bly
Tel: 073-025 89 63

Administrativ chef samt upphandlingsansvarig
Conny Forsberg
Tel: 0494-197 02

Dataskyddsombud
Tonna Söderberg
Tel: 0494-197 10

Arkivarie
Monica Länsberg
Tel: 0494-197 37

Utvecklare
Daniel Malmgren
Tel: 0494-197 03

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584