Stab

Tillförordnad förbundsdirektör
Robert Bredberg är tillförordnad förbundsdirektör tills ny är utsedd
Tel: 0494-197 54

Upphandlingschef och vice förbundsdirektör
Conny Forsberg
Tel: 0494-197 02

Administrativ chef

Jörgen Nord är tjänstledig från och med den 1 januari 2017

Ekonomichef
Pia Grundell Bergström
Tel: 0494-197 43

Administration/ekonomi

Ann-Sofie Månsson
Tel: 0494-197 07

Strateg
Henrik Röste
Tel: 0494-197 10

Kommunikatör
Ann Sofie Fredriksson
Tel: 0494-197 36

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584