Strategi och Projekt


Strategi och projektchef /BRM
Frida Björk
Mail: frida.bjork@itsam.se
Tel: 0494-197 28


Projektledare
Mats Forsberg

Verksamhetskoordinatorer
Pernilla Auer - Gruppledare
Robert Svensson
Therése Spjelkavik

Verksamhetsutvecklare
Daniel Andersson
Daniel Malmgren - E-tjänst
Johan Kindahl
Roger Karlsson

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584