Strategi och Projekt


Strategi och projektchef /BRM
Frida Björk
0494-197 28

Projektledare
Andreas Karlsson
Anna Hultman
Johan Kindahl
Karin Elofsson
Mats Forsberg

Utvecklare
Daniel Malmgren

Verksamhetsutvecklare
Daniel Andersson

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584