Teknik


Teknisk chef
Robert Dahlberg
Tel: 0494-197 44

System
Björn Jönsson - Senior systemtekniker samt gruppledare
Alexander Green - Systemtekniker 
Alexander Halldén - Systemtekniker 
Björn Broo - Systemtekniker (tjänstledig)
Fredrik Johansson - Systemtekniker 
Magnus Karlsson - Systemtekniker 
John Åkerlund - Systemtekniker 
Svante Dackemyr - Senior systemtekniker

Aktiva nät
Anders Heimonen - Elsäkerhetsansvarig samt gruppledare
Sebastian Knutsson - Nätverkstekniker
Andreas Persson - Nätverkstekniker
Daniel Rovaniemi - Senior nätverkstekniker
Pontus Strandsten - Nätverkstekniker
Jonathan Will - Nätverkstekniker
Line Forsberg - Administrativ samordnare
Marie Strömberg - Telefonisamordnare

Passiva nät
Andreas Eriksson - Fibertekniker samt gruppledare
Robert Svensson - Fibertekniker
Birgitta Johansson - Fibersamordnare
Kana Gobalasooriyakumar - Fibersamordnare
Karin Strid - Fibersamordnare

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584