Utveckling

Utvecklingschef
Björn Jönsson
Tel: 0494-197 13

Systemtekniker
Björn Broo
Alexander Halldén
Fredrik Johansson
Magnus Karlsson
John Åkerlund

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584