Bakgrund

ITSAM

Den 1 januari 2009 bildades Kommunalförbundet ITSAM. Namnet ITSAM är sprunget ur tanken att IT är en god SAMverkansmöjlighet för kommunal verksamhet. Kommunalförbundet styrs av en direktion bestående av politiker som representerar medlemskommunerna.

I ett första skede skulle organisationen arbeta med support och drift av IT-funktionen inom medlemskommunerna, men snabbt utvecklades organisationen till något mer. Utveckling av kommunernas verksamheter genom användande av olika verksamhetssystem

Den 1 juli 2012 tillkom Vimmerby kommun som fullvärdig medlem i ITSAM.

Samtidigt skapades ITSAM Arkiv genom att arkivarierna från Vimmerby och Boxholm överfördes till ITSAM. Målsättningen är att höja kompetensen inom dokumenthantering och arkiv i samtliga medlemskommuner.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584