Direktion

Kommunalförbundet ITSAM leds av en direktion bestående av politiker som representerar delägarna - kommunerna. Direktionen består av 6 ledamöter och
6 ersättare.

De ordinarie ledamöterna är Britt-Marie Johansson, Boxholm, Hans Måhagen, Kinda, Tomas Petersson, Vimmerby, Sven-Inge Karlsson, Ydre, Elisabet Edlund, ordförande, Åtvidaberg, och Annicki Oscarsson, vice ordförande, Ödeshög.

Direktionens arbete omfattar beslut för ITSAM:s verksamhet samt utveckling av kommunernas verksamhetssystem genom samverkan i ITSAM.

Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet utifrån de ersättningar från medlemmarna som överenskommits. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Det som styr direktionens arbete är ITSAM:s förbundsordningPDF och reglementePDF.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584