Organisation

ITSAM har utvecklats snabbt från att vara en support- och driftorganisation till att vara en IT-organisation med flera ben att stå på. Organisationen är inne i ett expansivt skede. Vi arbetar för att fånga upp medlemskommunernas önskemål inför framtiden och vill skapa möjligheter för gemensamma utvecklingsområden och samordningsvinster.

Medlemskommunerna har fastlagt riktlinjerna för ITSAMs arbete i ett gemensamt ITSAM-avtalPDF.

ITSAM är uppdelat i fem verksamhetsområden:  Projekt, Service, Nät/säkerhet, Utveckling och Stab.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584