Om ossKommunalförbundet Itsam ska till medlemskommunerna svara för IT-verksamheten, innefattande bland annat:

- nätdrift
- service och support
- driftansvar telefonnät
- kompetensutveckling av personal
- driva utvecklingsprojekt
- ansvara för systeminvesteringar inom IT
- vara drift- och dokumentationsansvariga för stadsnät
- bygga fibernät åt medlemskommunerna

- ansvara för utveckling av arkiv och dokumenthantering mot e-samhället

Itsam har dessutom möjligheten att träffa avtal med externa uppdragsgivare för att sälja tjänster inom sina kompetensområden.

Via länkarna till vänster hittar du mer information om kommunalförbundet Itsams bakgrund och organisation.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584