Bakgrund

Den 1 januari 2009 bildades Kommunalförbundet Itsam. Namnet Itsam är sprunget ur tanken att IT är en god SAMverkansmöjlighet för kommunal verksamhet. Kommunalförbundet styrs av en direktion bestående av politiker som representerar medlemskommunerna.

I ett första skede skulle organisationen arbeta med support och drift av IT-funktionen inom medlemskommunerna, men snabbt utvecklades organisationen till något mer. Itsam arbetar nu även med utveckling av kommunernas verksamheter genom användande av olika verksamhetssystem.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584