Organisation

 

Kommunalförbundet Itsams organisation baseras på avdelningschefer som har ett linjeansvar när det gäller utveckling, planering, ekonomi samt personal. Respektive chef har även ett processansvar för respektive frågor som gäller för hela Itsam. Itsams två huvudprocesser är driftprocessen och utvecklingsprocessen.

Vidare i organisationen är verksamheten indelad i fyra avdelningar:

Stab
Strategi och Projekt
Servicetekniker
System, Nät och Service

För de olika avdelningarna finns det gruppledare som samordnar det dagliga arbetet utifrån fastslagen arbetsbeskrivning för gruppledare. Det ligger i alla medarbetares ansvar att vara delaktiga i och arbeta för Itsam som helhet.

Inom service har vi navet, vår Servicedesk, som varje dag hanterar ärenden från användare som behöver hjälp eller råd. Serviceteknikerna ger stöd och support på plats hos kommunernas verksamheter. System och Nät ser till att driften fungerar stabilt och säkert. De arbetar förebyggande och har kontroll över nät, system, lagring och servrar.

Strategi och Projekt arbetar med utvecklingsfrågor samt driver projekt för och tillsammans med våra medlemskommuner. Staben är förbundets stödavdelning. I staben ingår också områdena ekonomi, arkiv och dataskyddsombud.

Direktionen är förbundets ledning och revisionen utför kontroller av förbundets verksamhet.

  

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584