Regler och riktlinjer


I menyn till vänster hittar du aktuella riktlinjer och policys utfärdade av kommunalförbundet Itsam.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584