Incident- och krishantering

 

Incident och krishanteringsinstruktion Pdf, 301.9 kB.
Instruktionen beskriver vad kommunalförbundet Itsam ska göra i händelse av incident eller kris som påverkar drift och IT-säkerhet.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584