Regler och riktlinjer, IT- och informationssäkerhet

 

Kommunalförbundet Itsam har arbetat fram regler och riktlinjer för att skydda IT-verksamheten i medlemskommunerna.

Informationssäkerhetspolicy IT  Pdf, 439.7 kB.
Policy som beskriver det övergripande ansvaret och arbetsfördelningen vad gäller informationssäkerhetsfrågor.

Organisation för samordning av informationssäkerhet Pdf, 301.3 kB.
Organisationen beskriver rollerna inom informationssäkerhetsorganisationen mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet.

Informationssäkerhetsinstruktion förvaltning  Pdf, 654.8 kB.
Beskriver ansvar/roller för systemägare, systemförvaltare, systemtekniker med flera som utgör grunden för det praktiska arbetet med alla IT-system inom kommunalförbundet och medlemskommunerna.

Informationssäkerhetsinstruktion personal  Pdf, 321.9 kB.
Handhavandeinstruktion för all kommunanställd personal som beskriver handhavandet i det dagliga användandet av datorer och tjänster på arbetsplatsen.

Informationssäkerhetsinstruktion elever  Pdf, 308 kB.
Handhavandeinstruktion för elever vid använding av datorer och tjänster i skolan.

Informationssäkerhetsinstruktion externa användare  Pdf, 321.1 kB.
Handhavandeinstruktion för användare som inte är anställda i kommunen men ändå har tillgång till datorer eller IT-relaterade tjänster till exempel förtroendevalda, konsulter, besökare på bibliotek etc.    

Riktlinje för molntjänster Pdf, 193.4 kB.
Riktlinje som definierar regler och krav vid anskaffning, användning och avveckling av externa och interna molntjänster.

Riktlinje för åtkomstkontroll  Pdf, 126.8 kB.
Riktlinje som beskriver och reglerar vilken säkerhetsnivå man som användare är ålagd att följa vid inloggning/åtkomst till system och tjänster inom all kommunal verksamhet.

Riktlinje gällande utbyte av sekretessbelagd information Pdf, 123.5 kB.
Riktlinjen innehåller konkreta regler och anvisningar vid hantering av sekrertessbelagd information både internt och externt för kommunal verksamhet.

Riktlinje gällande publika terminaler  Pdf, 123 kB.
Riktlinje som beskriver vad som gäller för datorer som nyttjas av allmänheten, tex på ett bibliotek. Reglerar användning och uppkoppling mot internet.

Riktlinje gällande mobila enheter Pdf, 120.2 kB.
Regler för användning och uppkoppling mot nätverk för mobiltelefoner och läsplattor inom kommunal verksamhet. Gäller även förtroendevalda med läsplatta eller mobil som tillhandahålls av kommunen.

 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584