Projekt


Kommunalförbundet Itsam får sina uppdrag i huvudsak från kommunala verksamheter och från våra interna verksamheter såsom ledningsgrupp.

Verksamheten vid kontoret kan enklast beskrivas så här:
 - Fiberutbyggnadsprojekt
 - Utredningar, konsekvensanalyser
 - Kortare uppdrag där stöd önskas från verksamheter inom eller utanför Itsams organisation.


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584