Service och support

 

Itsam levererar service och support till de kommunala verksamheterna i våra medlemskommuner. När någon i verksamheten behöver köpa IT-utrustning, eller har problem med den befintliga utrustningen, vänder man sig till Servicedesk som hjälper användaren att få en lösning på sitt behov.

Bakom Servicedesk finns en organisation av specialister inom områdena
system, nät, telefoni, el, logistik och servicetekniker. Vi har tekniker stationerade nära våra kunder, och tekniker som vid behov kan åka ut till verksamheterna, för att kunna hjälpa till när det behövs.

Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584